Tyskland

Stränga regler för holländare som reser till Tyskland

Tyskland anser att Nederländerna och Spanien är högriskområden från tisdag. Detta innebär att strängare regler kommer att gälla för att förhindra spridning av coronavirus. Resenärer måste sätts i karantän efter att de har anlänt till Tyskland efter att ha bott i ett högriskområde, såvida de inte har vaccinerats helt eller har återhämtat sig från koronaviruset. karantänen