hållbarhet

Samarbete för bättre övervakning av biobränsleanvändningen

Fem europeiska medlemsstater kommer att arbeta tillsammans för att förbättra tillsynen över användningen av biodrivmedel. Nu när sektorn växer är detta nödvändigt för att garantera hållbarheten för biobränsle. En koalition mellan Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna har dragit slutsatsen att detta kräver europeiskt samarbete. Länderna efterlyser EU-kommissionärer