Sektor inuti

Giltigheten för kortet för lärande-arbetsväg (LWT) förlängs till sex månader

Förlängningen träder i kraft den 1 mars 2023 och gäller nyregistrerade förare. Statssekreteraren för infrastruktur och vattenförvaltning Vivianne Heijnen har under tiden publicerat ändringsförordningen som sträcker sig till användningen av fordonsdatorn och datorkorten ombord. Ändringen avser främst förlängning av giltighetstiden för den