fietsvisie

Integrale visie op fietsen en fietsinfrastructuur

De fietser wil geen hinder ondervinden van bestuurlijke grenzen en beleidshokjes. Er is grote winst te behalen voor het recreatieve fietsen en meer algemeen, het fietsen in het landelijk gebied, door meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren en de gebieden. Koepelorganisatie Fietsplatform vraagt daarom samen met ANWB, Fietsersbond en