Regiotaxi

Gemeenten verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer

[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"] Plotselinge terugval in inkomsten heeft directe gevolgen voor de solvabiliteit en daarmee voor de continuïteit van de vervoerders in de toekomst. Hierdoor ontstaat het gevaar van faillissementen, waardoor de voortzetting van het vervoer (na opheffing van de maatregelen aanpak corona) in gevaar komt. De Vereniging Nederlandse