Translink

De vraag naar Translink reizigersdata is zeer groot

Translink ontvangt reisdata van alle OV-bedrijven in Nederland om transacties te kunnen verwerken In 2018 waren dat er ruim 2,72 miljard transacties. Translink is daarmee de plek waar alle reisinformatie…