Subsidieregeling schone vrachtwagens in één dag op

Subsidieregeling schone vrachtwagens in één dag op

Om het MKB een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage dan grote ondernemingen. Dit jaar was er in totaal € 30 miljoen beschikbaar.…

Nog heel wat geld over in SEBA-pot

Nog heel wat geld over in SEBA-pot

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Dit is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij…

Extra investering nodig voor emissievrij vrachtvervoer

Extra investering nodig voor emissievrij vrachtvervoer

Zonder adequate subsidieregeling en tijdige investeringen in laadinfrastructuur zijn er in 2030 te weinig elektrische vrachtwagens om Nederlandse steden te kunnen bevoorraden. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia…

Subsidieregeling voor historische zeilschepen

Subsidieregeling voor historische zeilschepen

Ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen van 50 jaar of ouder kunnen vanaf 29 juni 12.00 uur een aanvraag indienen voor aanvullende steun voor de onderhouds- en herstelkosten van…

Subsidie beschikbaar voor evenementen

Subsidie beschikbaar voor evenementen

Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement…

Dit jaar geen subsidie meer voor nieuwe elektrische auto’s

Dit jaar geen subsidie meer voor nieuwe elektrische auto’s

In een brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet weten dat het loket voor subsidie voor nieuwe elektrische auto’s (SEPP) op korte termijn gaat sluiten. Dit omdat de subsidiepot…

Subsidiebudget nieuwe elektrische auto’s na een week op

Subsidiebudget nieuwe elektrische auto’s na een week op

Sinds 4 Juni heeft de overheid een subsidiebudget van vierduizend euro bij aankoop van een nieuwe elektrische personenauto voor particulieren mogelijk gemaakt. Bij aankoop van een tweedehandse elektrische personenauto voor…

Subsidie regeling voor elektrische auto voor particulieren

Subsidie regeling voor elektrische auto voor particulieren

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”lees voor”] Sinds deze week komen particulieren in aanmerking voor een subsidie als ze een elektrische auto kopen of privé leasen. Deze subsidie heet ook wel: Subsidie…

Electric vehicle charging

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Het kabinet wil dat de elektrische auto op termijn voor iedere automobilist aantrekkelijk en betaalbaar is door een subsidieregeling. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken om deze auto’s ook voor…