In een brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet weten dat het loket voor subsidie voor nieuwe elektrische auto’s (SEPP) op korte termijn gaat sluiten. Dit omdat de subsidiepot leeg is voor dit jaar. Alle subsidieaanvragen tot 1 januari 2021 zullen binnenkort geweigerd worden. Vanaf 1 januari 2021 gaat het loket weer open en kunnen consumenten weer aanvragen indienen voor subsidie voor elektrische auto’s (SEPP). 

‘We zijn zeer teleurgesteld over het besluit van de staatssecretaris om de subsidie op de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s tot het einde van het jaar stop te zetten. We vinden het een ontmoediging voor de toekomstige elektrische rijder. We verwachten dat door deze onverwachte wending het vertrouwen bij de consument verdwijnt en de verkoop van elektrische auto’s in de particuliere markt stagneert. Dit terwijl het kabinet juist inzet op het stimuleren van elektrisch rijden voor de particuliere markt om de gewenste klimaatdoelen te realiseren. We vinden het belangrijk dat de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. De tijdelijke aanschafsubsidie draagt hieraan bij’, aldus de ANWB.

De subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari worden wel behandeld. Er is nog wel budget beschikbaar dit jaar voor tweedehands elektrische auto’s. De reden voor stopzetten van subsidieaanvragen voor dit jaar is om te voorkomen dat het budget voor aankomende jaren ook al opgaat, de subsidieregeling loopt tot medio 2025. Mensen moeten in 2025 ook nog de kans krijgen om deze subsidie (SEPP) aan te vragen.

‘We zijn verbijsterd over het Kabinetsbesluit om het loket voor de aanvraag van een particuliere aankoopsubsidie voor een nieuwe elektrische auto op korte termijn te sluiten. Alle nieuwe aanvragen worden vanaf dan tot 1 januari 2021 geweigerd. Alweer is de automobilist de dupe. Het Kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen. We roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen en de financiële speelruimte voor de subsidie beter te benutten’, aldus RAI Vereniging en BOVAG.

Lees ook: Minder registraties personenauto’s ten opzichte 2019

Print Friendly, PDF & Email