Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Dit is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Steeds meer gemeenten in Nederland voeren per 2025 een zero-emissiezone in in de stadskernen. Een zero-emissiezone is een gebied waar niet gereden wordt op diesel, gas of benzine en waar dus geen uitlaatgassen zijn. In deze emissievrije zones rijden dus geen vrachtwagens en bestelbusjes meer die uitlaatgassen uitstoten. Steden met deze zero-emissiezone worden volledig schoon bevoorraad door schone vrachtwagens en bestelbusjes. Verkeer in de stad is een belangrijke bron voor luchtverontreiniging en door het invoeren van deze zero-emissiezone zal de lucht straks een stuk schoner zijn. De overheid heeft een subsidieregeling (SEBA) lopen voor ondernemers die goederen schoon naar hun klanten willen vervoeren.

Zij kunnen een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s bij aankoop of financial-lease van een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto. Deze regeling is alleen voor bedrijfsauto’s en heeft elk jaar een maximum en is beschikbaar tot 31 december 2025. Het subsidiebedrag is maximaal € 5000,- er zijn wel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Het budget voor 2022 is 22 miljoen euro, tot half februari is er voor € 3.385.088,00 subsidie aangevraagd. Er is dus nog € 18.614.912,00 over voor de rest van het jaar. Er zijn naast de SEBA-subsidieregeling nog andere subsidieregelingen voor bedrijven die een emissieloze bedrijfsauto willen aanschaffen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het kan ook zijn dat de gemeenten nog extra subsidieregelingen voor bedrijven hebben lopen, dit kan per gemeente verschillen.

Lees ook: Ramphastos Investments investeert in Opcharge