Pitane Image

Volvo Cars heeft voor het vierde jaar op rij de hoogste rating voor zijn duurzaamheidsprestaties gekregen van EcoVadis, een toonaangevende leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Hiermee wordt Volvo’s positie als een van de meest duurzaam georiënteerde ondernemingen in de auto-industrie nog eens bevestigd. Volgens EcoVadis verdienen de duurzaamheidsprestaties van Volvo Cars een Advanced-notering voor zijn “gestructureerde en pro-actieve aanpak”, gebaseerd op de methodologie van het bureau. De Platinum Medal-notering die daaruit voortvloeit, plaatst Volvo Cars in de top 1 procent van alle 75.000 door EcoVadis beoordeelde bedrijven.

De Platinum Medal-erkenning bewijst eens te meer dat duurzaamheid voor Volvo Cars even belangrijk is als veiligheid en een topprioriteit is in alle activiteiten van de onderneming. Los daarvan kreeg Volvo Cars ook een bronzen rating in de jaarlijkse Corporate Sustainability Assessment van ratingprovider Standard & Poor’s (S&P), bekend om zijn strenge duurzaamheidsbeoordelingen. Met de bronzen rating behoort Volvo Cars tot de top 10% van de beoordeelde auto-ondernemingen op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsvoering.

Volvo Cars werd in het bijzonder geprezen voor zijn prestaties in de milieucategorie en kreeg erkenning voor zijn inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen, het energie- en waterverbruik en de afvalverwijdering aan te pakken. De onderneming werd ook opgenomen in het prestigieuze S&P Sustainability Yearbook 2022, waarin alleen de best presterende ondernemingen in elke sector zijn opgenomen. Het bedrijf streeft ernaar zijn rating in de beoordeling van S&P de komende jaren verder te verbeteren.

Daarnaast heeft de gerenommeerde wereldwijde milieuorganisatie CDP Volvo Cars de titel van ‘Supplier Engagement Leader’ toegekend, als erkenning voor de inspanningen van de onderneming om klimaatmaatregelen door te voeren in de hele toeleveringsketen, een kernonderdeel van haar klimaatplan. De titel volgt op de toekenning van een A-score aan Volvo Cars eind vorig jaar voor zijn algemene milieuambities en klimaatactie.

"Duurzaamheid is voor ons even belangrijk als veiligheid. Wij nemen over de hele linie maatregelen om ervoor te zorgen dat wij een duurzamer bedrijf worden, onder meer door onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Het is bemoedigend dat EcoVadis,S&P en CDP met hun strenge beoordelingen bevestigen dat wij op de goede weg zijn."

Volvo Cars heeft een uitgebreid klimaatplan dat de CO2-uitstoot van al zijn activiteiten en producten aanpakt, met de ambitie om tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming te worden. Als eerste concrete stap in de richting van de visie voor 2040 wil de onderneming de CO2-voetafdruk per auto tijdens de levenscyclus tussen 2018 en 2025 met 40 procent verminderen. Het klimaatplan gaat verder dan het aanpakken van uitlaatemissies door elektrificatie; de onderneming zal ook de koolstofemissies in zijn productienetwerk, bredere activiteiten en toeleveringsketen aanpakken. Volvo Cars zal ook beter gebruik maken van waardevol materiaal en zijn koolstofimpact verminderen door de circulaire economie te omarmen.

Vanaf 2025 wil de onderneming de jaarlijkse CO2-uitstoot met 2,5 miljoen ton verminderen en ervoor zorgen dat 25 procent van de materialen in zijn nieuwe auto’s gerecycled of van biologische oorsprong is. Volvo Cars verwacht een kostenbesparing van SEK 1 miljard per jaar te genereren door circulaire economische principes als remanufacturing, recycling en hergebruik in te voeren. De methodologie die EcoVadis, S&P en CDP bij hun beoordelingen gebruiken, is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen en wordt beoordeeld door een wetenschappelijke gemeenschap van deskundigen op het gebied van duurzaamheid en toeleveringsketens.

EcoVadis kijkt met name naar de manier waarop bedrijven duurzaamheid in hun toeleveringsketen implementeren. Beleggers en bedrijven in diverse sectoren, en met name grote inkopers van wagenparken, maken voor hun aankoop- en investeringsbeslissingen steeds meer gebruik van de beoordelingen die EcoVadis, S&P, CDP en anderen publiceren, aldus Volvocars.

Lees ook: Volvo Cars meldt een verkoop van 47.561 auto’s in januari

Print Friendly, PDF & Email