Print Friendly, PDF & Email

Ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen van 50 jaar of ouder kunnen vanaf 29 juni 12.00 uur een aanvraag indienen voor aanvullende steun voor de onderhouds- en herstelkosten van deze historische schepen. De subsidieregeling ziet toe op de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en is bedoeld om het behoud van historische zeilschepen te ondersteunen. Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen boven op de bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een vergoeding voor de onderhouds- en herstelkosten van maximaal € 124.999.

Historisch erfgoed

De bruine vloot levert een belangrijke bijdrage aan het levend en toegankelijk houden van de Nederlandse geschiedenis als zeevarende natie. Het aanbieden van zeiltochten op deze historische zeilschepen is daar een onmisbaar onderdeel van. Daarvoor moeten de schepen goed onderhouden worden, maar dat is zeer kostbaar voor ondernemers. Om te voorkomen dat historische zeilschepen als gevolg van de coronacrisis verloren gaan ondersteunt het kabinet schippers met deze aanvullende regeling, bovenop het generieke steun- en herstelpakket. 

Voorwaarden

De tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is gericht op mkb-ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen met een gelegde kiel uit 1971 of eerder. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers tussen 1 april en 31 december 2020 minimaal 30% minder omzet hebben gemaakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019 en minimaal €1000 aan vaste laten hebben. De subsidie wordt berekend op basis van het omzetverlies, een percentage van de vaste- en variabele lasten en een subsidiepercentage van 50%. Het maximum subsidiebedrag is € 124.999. Bekijk alle voorwaarden Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot op deze website.

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen kunnen vanaf 29 juni 12.00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie wordt direct, zonder tussentijds voorschot, vastgesteld. De regeling staat open tot 24 augustus 2021 17:00 uur.  

Gestart na 31 mei 2019

Voor ondernemers die tussen 31 mei 2019 en 31 januari 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister wordt het omzetverlies bepaald op basis van de omzetgegevens in de eerste maand(en) na de inschrijving tot 1 maart 2020. Ondernemers die na 31 januari 2020 zijn ingeschreven en daarom geen omzetgegevens in 2019 kunnen aantonen, ontvangen het minimale subsidiebedrag van € 1.000 als zij aan de rest van de voorwaarden voldoen. Je kunt de subisidie van de Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), aldus de Rijksoverheid.

Lees ook: FNV, CNV en KNV vragen OMT versoepeling zorgvervoer