verkeersdoden

Hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. De Verkeersveiligheidscoalitie is diep geraakt door de enorme toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Vandaag maakte het CBS bekend dat er 737 verkeersdoden zijn gevallen in 2022, het hoogste aantal sinds 2008. Daarmee

Stijging aantal verkeersdoden EU

In de hele EU is het aantal verkeersdoden in 2022 met 3 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, niet in de laatste plaats omdat het verkeerspeil zich herstelde na de pandemie. Onlangs publiceerde de Commissie voorlopige cijfers over verkeersdoden voor 2022. Vorig jaar kwamen ongeveer 20.600 mensen om het leven