verkeersongevallen

Kosten van verkeersongevallen zijn enorm

Uit de meest recente cijfers van de SWOV blijkt dat de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020 worden geschat op maar liefst 27 miljard euro. Woensdag 31 mei vindt er in de Tweede Kamer weer een Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats. Voor dit debat publiceerde de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onlangs een

Stijging aantal verkeersdoden EU

In de hele EU is het aantal verkeersdoden in 2022 met 3 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, niet in de laatste plaats omdat het verkeerspeil zich herstelde na de pandemie. Onlangs publiceerde de Commissie voorlopige cijfers over verkeersdoden voor 2022. Vorig jaar kwamen ongeveer 20.600 mensen om het leven