Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deelscooteraanbieders overtreden in 25 gemeenten regels en afspraken.

Te veel deelscooters in steden leiden tot frustratie en actie. Scootervrij, een actiegroep die zich inzet tegen de wildgroei aan deelscooters, heeft recentelijk aangetoond dat verschillende aanbieders van deze vervoersmiddelen de vastgestelde limieten overschrijden. Uit hun analyse blijkt dat in 25 Nederlandse gemeenten meer dan 1.100 deelscooters onrechtmatig geplaatst zijn.

Den Haag blijkt het zwaarst getroffen met een overschot van 179 scooters. Amsterdam en Almere volgen met respectievelijk 159 en 151 scooters boven de toegestane aantallen. Volgens Scootervrij is deelscooteraanbieder Check het minst betrouwbaar; zij hebben 643 scooters te veel geplaatst.

Het probleem van overlast door deelscooters is niet nieuw. Gemeenten stellen limieten in voor het aantal scooters om deze overlast tegen te gaan. “Veel inwoners ergeren zich groen aan de scooters. De aanbieders, echter, negeren vaak deze limieten in hun streven naar maximale winst,” stelt Collin Molenaar van Scootervrij. Hij benadrukt dat ondanks de ergernissen, aanbieders van deelscooters vaak regels aan hun laars lappen.

De strijd van Scootervrij is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeenten. Verschillende steden, waaronder Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Leeuwarden en Zwolle, hebben aangegeven maatregelen te zullen treffen tegen de overtredingen. Deze gemeenten sommeren de aanbieders om de extra scooters te verwijderen en zich aan de vastgestelde regels te houden.

(Tekst loopt door onder de foto)
CHECK
Foto: © Pitane Blue - deelscooters CHECK

Volgens Scootervrij is deelscooteraanbieder Check het minst betrouwbaar; zij hebben 643 scooters te veel geplaatst.

De monitoring van de deelscooters werd uitgevoerd via het CROW Dashboard Deelmobiliteit. Dit systeem toont alle geparkeerde deelscooters die niet in gebruik zijn. Scootervrij heeft van 29 maart tot en met 26 april 2024 het aantal deelscooters in verschillende gemeenten geanalyseerd, waarbij een duidelijk patroon van overtredingen naar voren kwam.

De analyse toont aan dat het aantal deelscooters vaak fluctueert doordat deze gebruikt worden om tussen verschillende gemeenten te reizen. Hierdoor kan het aantal scooters op een bepaald moment hoger of lager zijn, afhankelijk van de verhuurstatus van de scooters.

Scootervrij blijft in gesprek met de gemeenten over de handhaving van de regels en het controleren van de deelscooteraanbieders. De actiegroep hoopt met hun inspanningen een einde te maken aan de overlast die veel burgers ervaren en de steden leefbaarder te maken voor iedereen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Pallas