Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is vier procent van de scooters niet WA-verzekerd en daarmee in strijd met de wet.

Het aantal scooters dat onverzekerd rondrijdt in de vier grootste steden van Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, is verontrustend hoog, met een gemiddelde van vier procent. Dit blijkt uit recent onderzoek door de actiegroep Scootervrij, die zich inzet voor veiligere steden zonder overlast van scooters. De bevindingen wijzen op significante verschillen tussen de steden, waarbij Amsterdam met zes procent het hoogste percentage onverzekerde scooters kent. Deze cijfers zijn niet alleen zorgwekkend vanwege de strijdigheid met de Nederlandse wetgeving die WA-verzekering voor alle motorvoertuigen verplicht stelt, maar ook omdat scooters betrokken zijn bij een onevenredig hoog aantal verkeersongelukken.

Een WA-verzekering dekt materiële en letselschade veroorzaakt door de bestuurder, en het ontbreken ervan kan ernstige financiële gevolgen hebben voor slachtoffers van ongevallen. Ondanks het feit dat scooters slechts 0,7 procent van alle kilometers afleggen die met motorvoertuigen in Nederland worden gereden, zijn ze betrokken bij ongeveer één op de acht verkeersongelukken. Dit onderstreept het belang van een verplichte WA-verzekering.

De actiegroep Scootervrij heeft een brandbrief gestuurd naar demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij pleiten voor strengere maatregelen tegen overtreders. De huidige situatie, waarin het voor veel scooterbezitters goedkoper is om een boete voor het ontbreken van een verzekering te betalen dan de verzekeringspremie zelf, wordt als onhoudbaar beschouwd. Dit probleem speelt met name onder jonge scooterbezitters in grote steden.

(Tekst loopt door onder de foto)
Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om een goedgekeurde helm te dragen op een snorfiets.

De wettelijke verplichting voor het afsluiten van een WA-verzekering wordt door scootereigenaren stelselmatig overtreden. In Nederland rijden tienduizenden onverzekerde scooters.

Verder blijkt uit het onderzoek van Scootervrij dat snorfietsen (maximaal 25 km/u) vaker onverzekerd zijn dan bromfietsen (maximaal 45 km/u), met Amsterdam als uitschieter waar negen procent van de snorfietsen onverzekerd is. Collin Molenaar van Scootervrij benadrukt de ernst van de situatie door te wijzen op de “gigantische aantallen” onverzekerde snorfietsen die alleen al in Amsterdam rondrijden, meer dan tweeduizend.

Lees ook  Salonboten: strijd om behoud varend erfgoed in Amsterdam

De onderzoeksmethode omvatte het controleren van meer dan 1400 scooters in de vier grootste steden via de RDW-kentekencheck, die aantoont of een voertuig verzekerd is. Naast onverzekerde scooters stuitte Scootervrij ook op scooters zonder kenteken, scooters met valse kentekens en gestolen scooters. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van strengere handhaving en hogere boetes om het aantal onverzekerde scooters terug te dringen.

De oproep voor strengere maatregelen en verbeterde handhaving is duidelijk. Zonder adequate actie blijft de veiligheid van alle verkeersdeelnemers, met name voetgangers en fietsers, in het geding. De discussie over hoe de balans te vinden tussen mobiliteitsvrijheid en verkeersveiligheid blijft relevant, terwijl steden worstelen met de uitdagingen van onverzekerde scooters op hun wegen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET