Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Cabman, een toonaangevende leverancier van boordcomputers voor taxi’s (BCT’s) in Nederland, heeft onlangs een besluit genomen dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de tweedehandsmarkt van deze apparaten. Het bedrijf heeft aangekondigd te stoppen met het (her)inbouwen van BCT’s voor vervoerders die niet de eerste eigenaar zijn van het apparaat.

Deze beslissing dwingt vervoerders in de richting van de aankoop van nieuwe mobiele dataterminals (MDT’s), een strategie die lijkt op de uitfasering van verouderde technologie in andere industrieën. Ter vergelijking: net zoals men op een tien jaar oude televisie geen moderne apps als Netflix kan gebruiken, argumenteert Cabman dat verouderde BCT’s niet langer voldoen aan de hedendaagse eisen van de taxibranche.

Het bovengenoemde besluit heeft op dit moment nog geen gevolg voor al ingebouwde BCT’s in bestaande voertuigen. Ook voor vervoerders die binnen hun wagenpark, het wagenpark verjongen en besluiten de BCT over te bouwen, ondervinden geen hinder van de stop. Daarnaast speelt in dit besluit ook mee dat er een ongecontroleerde handel in veelal defecte BCT’s in het grijze circuit is ontstaan. Hierdoor worden wij en onze servicepartners dagelijks geconfronteerd met teleurgestelde eindgebruikers die een kat in de zak hebben gekocht. Dit vinden we erg vervelend en dat dwingt het ons mede tot deze keuze.

Deze stap zet uiteraard de tweedehandsmarkt onder druk en roept vragen op bij vervoerders, vooral nu de sector aan de vooravond staat van een grote technologische omschakeling met de introductie van de Centrale Database Taxi (CDT). De implementatie van CDT belooft een efficiëntere verwerking van taxivervoergegevens door gebruik te maken van geavanceerde technologieën. Een recente praktijktoets door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wijst uit dat deze nieuwe aanpak grote stappen voorwaarts betekent in het taxitoezicht, met mogelijk het rijbewijs als nieuwe standaard in plaats van de BCT-kaart.

Lees ook  BCT: Ondernemers roepen op tot flexibeler beleid bij invoering CDT

Hoewel de eisen binnen de taxibranche nog steeds ongewijzigd zijn, dwingt een netwerktransitie leveranciers zoals Cabman tot het heroverwegen van hun productaanbod. De taxibranche staat voor een technologische transitie, gedreven door externe factoren die de operationele normen niet direct wijzigen maar wel de noodzaak van technologische aanpassingen afdwingen. De kern van deze verandering ligt in de uitfasering van het mobiele 2G-netwerk, een ontwikkeling die grote implicaties heeft voor de functionaliteit van boordcomputers in taxi’s, die grotendeels afhankelijk zijn van dit netwerk voor datacommunicatie.

(Tekst loopt door onder de foto)

De techniek en de organisatie van de ILT zijn in staat om taxivervoergegevens met de CDT te verwerken. De voortdurende inspanningen van de ILT en de betrokkenheid van marktpartijen zijn cruciaal voor het succes van dit initiatief, dat als doel heeft de kwaliteit en veiligheid van het Nederlandse taxivervoer te waarborgen.

Koninklijk Nederlandse Vervoer (KNV), de branchevereniging voor het beroepsvervoer, staat centraal in het informeren en ondersteunen van haar leden te midden van de technologische transitie binnen de taxibranche. In reactie op de zorgen van haar leden heeft KNV, na overleg met Cabman, een reeks antwoorden verzameld op veelgestelde vragen over de toekomst van BCT’s in het licht van deze netwerkveranderingen.

De afhankelijkheid van het 2G-netwerk voor bestaande BCT’s vormt een bijkomend probleem. Met aankondigingen van telecomproviders als KPN en Vodafone,  over het uitfaseren van het 2G-netwerk, staan vervoerders die afhankelijk zijn van deze technologie voor extra uitdagingen. Hoewel de BCT’s technisch blijven functioneren zonder dataverbinding, beperkt het gebrek aan 2G-ondersteuning de functionaliteit aanzienlijk. Dit benadrukt de noodzaak voor vervoerders om over te stappen op nieuwere technologieën die compatibel zijn met moderne netwerken.

Lees ook  BCT: Ondernemers roepen op tot flexibeler beleid bij invoering CDT

nieuwe wetgeving

De situatie wordt verder gecompliceerd door uitstel van de komende nieuwe wetgeving betreffende het gebruik van de CDT, die naar verwachting vanaf 1 januari 2025 pas van kracht zal zijn. Deze nieuwe regelgeving maakt de weg vrij voor de introductie van goedkopere alternatieven voor BCT’s, zoals het gebruik van telefoons en tablets wat de druk op vervoerders om te investeren in nieuwe technologieën verder zou kunnen verlichten.

AppStores

Ondanks de uitdagingen biedt Cabman een inruilactie aan voor klanten die willen overstappen naar de nieuwe Cabman MDT. Dit gebaar lijkt een poging om de overstap naar moderne systemen te vergemakkelijken en tegelijkertijd de zorgen van vervoerders te adresseren. De beslissing om ondersteuning te beperken tot BCT’s binnen de eigen vloot die vijf jaar of ouder zijn, benadrukt echter de complexiteit van het activeren en herinrichten van gebruikte apparaten in een snel evoluerende technologische omgeving.

Hoe dan ook, deze informatie benadrukt de noodzaak voor vervoerders om proactief te plannen voor de toekomst. Het onderstreept ook het belang van heldere communicatie en ondersteuning vanuit brancheverenigingen zoals KNV en leveranciers zoals Cabman. De samenwerking tussen deze partijen is essentieel om de sector soepel door deze technologische verschuiving te loodsen, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van verstoringen en het waarborgen van de continuïteit van de taxidienstverlening.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN