Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Kamer wordt geïnformeerd over de planning van de opvolger van de Boordcomputer Taxi (BCT), de Centrale Database Taxivervoer (CDT).

Uiterlijk vandaag moet de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen een belangrijke update geven over de voortgang van dossiers met betrekking tot Openbaar Vervoer (OV) en Taxi. Deze informatie is vervat in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer, verzonden ter voorbereiding op het aanstaande commissiedebat OV en Taxi op 20 maart 2024. Een kernpunt in deze update is de introductie van de Centrale Database Taxivervoer (CDT), een systeem ontwikkeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op verzoek van de Staatssecretaris.

De CDT is bedoeld als opvolger van de Boordcomputer Taxi (BCT) en belooft een significante verbetering op het gebied van gegevensbeheer in de taxibranche. Oorspronkelijk stond de lancering van dit nieuwe systeem gepland voor 1 juli 2024, maar recente ontwikkelingen hebben geleid tot een uitstel tot 1 januari 2025. Deze wijziging in de planning werd medegedeeld aan de sector tijdens een bijeenkomst van de Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMO), waar de aangepaste tijdlijn en de redenen daarvoor werden besproken.

De vertraging stelt de overheid en de sector in staat om de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de ministeriële regeling gelijktijdig ter internetconsultatie aan te bieden. Dit was een expliciete wens vanuit de taxibranche, omdat het hen de mogelijkheid biedt om op beide regelingen tegelijkertijd feedback te geven, wat de efficiëntie en effectiviteit van het consultatieproces ten goede komt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: ILT - ILT controleert naleving arbeids- en rusttijden taxichauffeurs

Een van de redenen voor de uitgestelde implementatiedatum is de noodzaak om de bevindingen van een praktijktoets grondig te evalueren. Deze praktijktoets, uitgevoerd in samenwerking met vertegenwoordigers van de taxibranche, was bedoeld om te beoordelen hoe de CDT in de dagelijkse praktijk functioneert. Uit deze toets kwamen belangrijke inzichten naar voren over de verwachte kosten voor de sector en de prestaties van het nieuwe systeem. Dergelijke feedback is cruciaal voor het verfijnen van de AMvB en de ministeriële regeling, zodat deze beter aansluiten op de behoeften en de realiteit van de taxibranche.

Lees ook  RDW: nieuwe chip in kentekenbewijs uitdaging voor taxisector

De introductie van de CDT markeert een belangrijke stap voorwaarts in het digitaliseren en centraliseren van gegevens binnen de Nederlandse taxibranche. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe overheid en sector samenwerken om de regelgeving en infrastructuur te moderniseren, met als doel de efficiëntie, transparantie en betrouwbaarheid van taxivervoer te verbeteren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN