Print Friendly, PDF & Email
DVDP

Uit de evaluatie praktijktoets Centrale Database Taxi blijkt dat ILT grote stappen zet in taxitoezicht waarbij het rijbewijs de nieuwe norm kan worden in plaats van de BCT-kaart.

In een significante stap richting de modernisering van het Nederlandse taxivervoer, werkt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan een vernieuwend alternatief voor de traditionele boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Dit initiatief, bedoeld om het toezicht op het taxivervoer te verbeteren en te stroomlijnen, belooft aanzienlijke veranderingen in de manier waarop taxigegevens worden verzameld en geanalyseerd.

De ILT heeft de Praktijktoets CDT geïnitieerd om de interactie tussen de ICT-oplossingen van dienstverleners en het systeem van de ILT te evalueren. Het doel was om de efficiëntie en effectiviteit van deze nieuwe technologie in de praktijk te toetsen. De resultaten zijn veelbelovend: de geteste oplossing voldoet aan de gestelde eisen, hoewel bepaalde beperkingen tijdens de testfase aan het licht kwamen.

Een van de kernbevindingen is dat de ILT-techniek en de organisatie in staat zijn taxivervoergegevens efficiënt te verwerken met de CDT-technologie. Dit betekent een aanzienlijke verbetering in de snelheid waarmee inspecteurs toegang hebben tot noodzakelijke gegevens. Bovendien werd het authenticatieproces, waarbij het rijbewijs van een chauffeur wordt gescand, als een significante verbetering ten opzichte van het gebruik van BCT-kaarten beschouwd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Taxicentrale De Meierij - gebruik CDT tijdens de Praktijktoets

De techniek en de organisatie van de ILT zijn in staat om taxivervoergegevens met de CDT te verwerken. De voortdurende inspanningen van de ILT en de betrokkenheid van marktpartijen zijn cruciaal voor het succes van dit initiatief, dat als doel heeft de kwaliteit en veiligheid van het Nederlandse taxivervoer te waarborgen.

De feedback van de praktijktoets heeft geleid tot een aantal geplande verbeteringen en doorontwikkelingen voor de CDT. Deze omvatten alternatieven voor het scannen van rijbewijzen, de mogelijkheid om chauffeursnummers te valideren, en verbeterde integratie met bestaande toezichttools. Deze doorontwikkelingen zullen bijdragen aan een soepelere implementatie en gebruikservaring voor zowel taxichauffeurs als ICT-dienstverleners.

Lees ook  ILT: Noordelijke busonderneming rijdt zichzelf vast in overtredingen

tweede praktijktoets

Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is de ervaring van de eindgebruikers, de taxichauffeurs, die de authenticatie via het rijbewijs als een aanzienlijke verbetering ervaren ten opzichte van de bestaande BCT-kaart. Deze methode bespaart tijd bij het aanmelden, wat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem verhoogt. Daarnaast biedt de CDT voor inspectieteams het voordeel dat de wettelijk vereiste gegevens direct beschikbaar zijn, zonder de noodzaak om deze actief op te vragen.

Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een tweede praktijktoets of pilot in de tweede helft van 2024. Deze zal plaatsvinden in afwachting van het wetgevingstraject van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met als doel aanvullende praktijkervaring op te doen voor de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2025.

De ILT speelt een cruciale rol in het waarborgen van veilig en eerlijk taxivervoer in Nederland. Door regelgeving en toezicht te combineren, streeft de ILT ernaar de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs te verbeteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Deze nieuwe ontwikkelingen in taxitoetsingstechnologie vormen een belangrijke stap in het streven naar een transparantere en rechtvaardigere taximarkt.

toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat voor veilig en eerlijk vervoer per taxi. De overheid heeft hiervoor regels gemaakt. De ILT controleert of taxiondernemers en chauffeurs zich houden aan deze taxiregels. Dat gebeurt met inspecties: langs de weg, digitaal en bij bedrijven. Dit helpt de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren en gaat oneerlijke concurrentie tegen. Daarnaast voert de ILT ook onderzoek uit naar ontwikkelingen in de taximarkt.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  ILT: flinke tik voor goederentransport en tientallen overtredingen vastgesteld
Chiron