In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers gebruikmaken van speciaal vervoer. Per gemeente zijn er verschillen in de uitvoering en vervoerder. Er zijn standaarden in de markt en wettelijke tarieven waar gemeenten en vervoerders aan gebonden zijn, maar kwaliteitseisen in het aanbestedingsprogramma van gemeenten verschillen nogal.

Politieke oppositie en pers scoren makkelijk door onvoldoende kennis van de spelregels

Taxi’s komen te laat, ze komen dubbel of de chauffeurs helpen de inzittenden onvoldoende. Het zijn slechts enkele opmerkingen waar de oppositie partijen politiek garen spinnen en de lokale pers maar al te vaak voldoende in ziet om de uitvoering van het Wmo-vervoer negatief in het daglicht te stellen, kwestie van scoren bij de juiste doelgroep.

Veel klachten hebben te maken met verwachtingspatroon van de reiziger en gebrek aan goede communicatie vanuit de overheid over wat men van het vervoer mag verwachten binnen haar Wmo contract. Vervoerders hebben ook regelmatig te maken met klachten waar ze geen invloed op hebben, maar die te maken hebben met de opdrachtgever en het beleid.

Onlangs konden we in het Dagblad van het Noorden lezen dat er klachten binnen kwamen van mensen die normaal voor een rit 20 minuten in de wagen zouden zitten maar er veel langer over deden omdat de taxi meerdere mensen tegelijk meenam. Wellicht had de journalist zich niet echt verdiept in de vervoersvoorwaarden van het Wmo-vervoer en nam aan dat deze vreemde situatie een vergissing van de vervoerder was.

Geen enkel vervoersbedrijf wil de reiziger ‘pesten’

De Asser PvdA had 48 klachten ontvangen nadat het twee maanden geleden een meldpunt had geopend waar reizigers van het Wmo-vervoer problemen konden melden. Dat is niet eens een klacht per dag, maar elke klacht is er een te veel.

Lees ook  Weer schepen betrapt door ILT op varend ontgassen

Met de kennis dat sommige regiecentrales duizenden ritten per dag uitvoeren is het aantal klachten minimaal en doen vervoersbedrijven hun uiterste best de reiziger goed te vervoeren binnen de afgesproken spelregels van het Wmo-vervoer. Wmo-vervoer is een bijzondere markt met een bijzondere doelgroep die extra aandacht vraagt.

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email