Klanten ergeren zich nog steeds aan het weigeren van ritten, de ongastvrije behandeling, onvoldoende stratenkennis en het feit dat zij bij een standplaats niet zelf mogen bepalen in welke taxi zij stappen, dat stelt Marc Brink in het Brabants Dagblad.

De chauffeur scoort een voldoende, maar op gebied van gastvrijheid en stratenkennis niet en dat ondanks een kwaliteitskeurmerk en strengere regels. Het imago van de taxibranche in Den Bosch niet verbeterd. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Kwink Groep heeft gehouden naar de kwaliteit van het straattaxivervoer, de handhaving en hoe het eraan toegaat op taxistandplaatsen. De onderzoekers hebben een peiling gehouden bij taxichauffeurs en hun klanten, de gemeente, de politie en de horecabranche. 

Ook is gesproken met bestuursleden van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). Met dit keurmerk probeert de gemeente sinds 2016 de kwaliteit van het taxivervoer in Den Bosch naar een hoger plan te tillen. Maar de klanten zijn daar nog niet genoeg mee opgeschoten.

Het keurmerk is niet onderscheidend genoeg.

Het SBK-bestuur pleit ervoor om er een schepje bovenop te doen wat betreft onder meer vergunningsvoorwaarden en straffen. Dat zou kunnen via mystery guests die voor de gemeente tijdens proefritten nagaan hoe taxichauffeurs het doen. Overtredingen kunnen nu niet direct aangepakt worden. Daarom pleit het SBK-bestuur voor een lik-op-stukbeleid. Het is onduidelijk wat dit in de praktijk kan betekenen.

Het keurmerk is niet onderscheidend genoeg en daar zijn de onderzoekers het mee eens. Er is sprake van een lage pakkans en een (tussentijdse) controle van de papieren valt wel te verbeteren door systemen van onder meer de RDW en Inspectie beter op elkaar aan te laten sluiten.

Print Friendly, PDF & Email