Print Friendly, PDF & Email

Op de 175ste editie van de Gentse Feesten doet de Stad Gent opnieuw heel wat inspanningen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid, tijdelijke inrichtingen openbaar domein en sanitaire voorzieningen. De Stad maakt elke dag één activiteit integraal toegankelijk, mét extra aandacht voor personen met een visuele of auditieve beperking. Wie bij een bezoek aan de Feesten assistentie nodig heeft, kan ook een begeleider aanvragen

Assistent om mensen met een beperking te begeleiden.

Personen met een beperking, ouders met een kinderwagen, minder mobiele mensen, kortom iedereen moet de kans krijgen om de Gentse Feesten ten volle te beleven. Diverse stadsdiensten, de toegankelijkheidsambtenaar en de pleinorganisatoren werken samen om dit mogelijk te maken. Het inplannen wordt vooraf gescreend en tijdens de eerste dagen van de Feesten wordt de situatie ook ter plaatse nagegaan met een groep ervaringsdeskundigen.

Personen met een beperking kunnen tijdens de Gentse Feesten dagelijks een beroep doen op een assistent om hen te begeleiden, bijvoorbeeld van aan het station of de bushalte naar de Feestenzone. Samen met die begeleider is het mogelijk om eender welke activiteit op de Gentse Feesten bij te wonen. De Stad werkt hiervoor samen met Inter Events van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Assistentie is mogelijk van 14 tot 23 uur en dient minimum 5 dagen voor de geplande activiteit aangevraagd te worden.

De meeste activiteiten van de Gentse Feesten vinden plaats in de kern van de stad, namelijk de Gentse Feestenzone. Voor bewoners, handelaars, taxibedrijven en  leveranciers in de Gentse Feestenzone gelden specifieke richtlijnen.

De Gentse Feesten zetten de stad tien dagen in vuur en vlam.

Lees ook  Zelfrijdende auto's: een revolutie met een duur prijskaartje

De Gentse Feesten zijn een zinnenprikkelend cultureel volksfeest vanaf vrijdag 19 juli tot en met zondag 28 juli met talloze nationale en internationale artiesten: een unicum in Europa omwille van een gevarieerd en gratis aanbod van (muziek)optredens, (straat)theater, tentoonstellingen, kinderanimatie, kermis, parades en stoeten en zoveel meer