Het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft concludeert dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat schade oploopt als de groei van Schiphol wordt beperkt. Er is ook geen schade als er een beperkte krimp van de luchtvaart plaatsvindt. Het milieu zou juist baat hebben bij een dergelijke krimp of minder grote groei van de luchtvaart, zeggen de onderzoekers.

In het rapport worden de meestgebruikte argumenten vóór de groei van Schiphol getoetst. Zo zou Schiphol van enorm belang zijn voor het vestigingsklimaat, zou het vliegveld een “grote economische toegevoegde waarde” hebben en zou het “onbeduidend” worden als het niet kan groeien.

De onderzoekers concluderen dat voor geen van deze stellingen voldoende overtuigend bewijs is. Wel lijkt er een verband te zijn tussen het aantal hoofdkantoren in de buurt van een vliegveld en het aantal vluchten dat het verwerkt. Hierbij maakt CE Delft de kanttekening dat het niet zeker is of dit door het aantal vluchten komt. Het kan immers ook omgekeerd zijn; dan komen er dus vluchten bij omdat er veel hoofdkantoren zijn.

 

Bovendien is het volgens de onderzoekers te simplistisch om alleen het vliegveld voor het vestigingsklimaat verantwoordelijk te houden; er zijn immers veel meer factoren die een bedrijf doen besluiten om zich in Nederland te vestigen.

 

Het economisch belang van de luchthaven wordt volgens CE Delft vaak overschat. De luchtvaart zou Nederland volgens de onderzoekers zo’n 5,8 miljard euro opleveren, terwijl schattingen uiteenlopen van 9 tot zelfs meer dan 20 miljard euro. Ook is er weinig aandacht voor de negatieve effecten die Schiphol met zich meebrengt voor de omgeving, zoals geluidsoverlast en milieuvervuiling. Daarnaast worden de uitgaven van toeristen die naar Nederland komen vaak wel genoemd als voordeel – zij geven hier zo’n 13,9 miljard euro uit – maar wordt het door Nederlanders uitgegeven geld in het buitenland (14,3 miljard euro) niet meegenomen.

Lees ook  Geplande krimp Schiphol minder ingrijpend dan eerder aangekondigd

 

Lees ook:

Breed gedragen advies van Geel kans om Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven

wachtruimte Schiphol
Print Friendly, PDF & Email