Vrijdagnacht om 3 uur hebben de treinbegeleiders aangesloten bij de onafhankelijke spoorbond OVS het werk neergelegd tot zondagmorgen om 3 uur. De NMBS zegt dat ongeveer 60 procent van de treinen zaterdag wel rijdt.

De aanleiding voor de staking is een conflict over het opnemen van vakantiedagen. Volgens de onafhankelijke spoorvakbond OVS kunnen de conducteurs nauwelijks vakantie nemen omdat er gewoon te weinig treinbegeleiders zijn. Volgens hen moeten velen zes dagen of zeven dagen na mekaar werken voordat ze één dag kunnen recupereren.

De vakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen.

‘Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Nu worden ze te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd’, aldus woordvoerder Pascal Dumont.

Overleg daarover werd eerder deze week afgebroken door de OVS.

De socialistische en christelijke vakbond staken niet mee. Het ACOD wijst erop dat de directie eerder deze maand heeft toegezegd om met een oplossing te komen, en dat de procedures daarvoor lopen. Bovendien betreurt het ACOD dat OVS op eigen houtje werkt. ‘Als ze de 15 procent toegekend verlof vroeger willen bereiken, dan moeten ze net met ons samenwerken om tot oplossingen te komen’, aldus nationaal secretaris Gunther Blauwens.

Ook ACV-Transcom is die mening toegedaan. Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij de vakbond: ‘De NMBS gaat akkoord om toekomstgericht de toekenning van 15 procent verlof te garanderen in de standplaatsen waar dit nu niet het geval is. Hierbij zijn de nodige aanwervingen onontbeerlijk. We onderhandelen verder met de NMBS om de aanwervingsprocedures te verbeteren om zo de instroom te versterken.’

Lees ook  Belgische spoorbonden houden voet bij stuk met 48-urenstaking

De NMBS erkende eerder deze week het probleem. ‘Voor onze treinbegeleiders is het inderdaad niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen’. De spoorwegen doen volop aanwervingen maar dat vergt tijd, aldus de berichtgeving geuit in de Standaard.

Lees ook: Openbaar vervoer heeft nood aan investeringen en geld voor modern materiaal

NMBS
Print Friendly, PDF & Email