Print Friendly, PDF & Email

FNV Taxi roept haar leden op om het supplement bij het contract Noot Taxi niet te ondertekenen. FNV Taxi krijgt veel reacties van leden bij taxivervoerder Noot. Zij geven aan dat bij contractverlenging een supplement bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd met aparte afspraken. Dat is niet volgens afspraken in de cao. Teken dus niet voor akkoord, aldus FNV Taxi. 

In de bijlage staan een aantal bijzondere afspraken waar FNV een andere mening over heeft zoals bereid zijn alle soorten werkzaamheden in het personenvervoer te verrichten en een inzetbaarheid van 24/7. Daarnaast vraagt men of men bereid is om met eigen vervoer naar alle vestigingen te rijden die vallen onder de Noot holding, zonder reiskosten conform cao.

Alle soorten werkzaamheden

Met de afspraak om alle soorten werkzaamheden te verrichten, kun je akkoord gaan. Je moet dan wel beschikken over de juiste papieren. Als WMO chauffeur kun je bijvoorbeeld ook ingezet worden op het leerlingenvervoer.

24/7 inzetbaar

Je hoeft zeker niet akkoord te gaan om 24/7 inzetbaar te zijn. Samen met je werkgever maak je een rooster. Zoals wettelijk geregeld moet je 28 dagen van te voren weten welke dagen je vrij bent. Vier dagen van tevoren hoor je te weten wat je begin- en eindtijden zijn conform rooster. Niemand hoeft 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar te zijn. Je bent verplicht om tijdens je contracturen beschikbaar te zijn voor werkzaamheden. Maar dan moet je werkgever wel het rooster correct en samen met jou maken. Je werkgever moet ook een ondernemingsraad (or) hebben conform de wet. Normaal gesproken stelt de or samen met de werkgever de roosters vast. Helaas is dit nu niet het geval. Wij willen graag samen met jou en je collega’s werken aan het oprichten van een or bij jullie bedrijf.

Lees ook  Toekomstperspectief: hoe SFM de taxibranche blijft ondersteunen in 2024

Eigen vervoer

De afspraak om met eigen vervoer na alle vestigingen te rijden, staat haaks op de cao Taxivervoer. Iedere chauffeur heeft 2 standplaatsen. De eerste standplaats is je huisadres (voor als je het voertuig thuis voor de deur hebt staan). De tweede standplaats is 1 KvK geregistreerde vestiging van je bedrijf. Een eventuele derde standplaats hoef je alleen maar te accepteren als jij het daar ook mee eens bent. Jouw arbeidstijd begint en eindigt altijd op 1 van jouw standplaatsen die schriftelijk vastgelegd zijn. Als jouw standplaats gewijzigd wordt, dan kun je recht hebben op reiskosten. Het is dus niet zo dat jij je werk vanaf alle vestigingen van Noot uit moet voeren zonder reiskosten.

Advies: teken niet

Wij adviseren je om niet te tekenen voor de extra afspraken. Heb je al getekend? De cao Taxivervoer is een algemeen verbindend verklaarde cao. Dat betekent dat iedereen zich minimaal moet houden aan de inhoud van de cao. Meer of beter belonen mag, maar minder belonen mag niet. De cao heeft daardoor de status van wet en dat staat boven een individuele afspraak of arbeidsovereenkomst. In die zin zijn de afspraken dus niet geldig. Maar, voorkom problemen en teken niet.

Heb je vragen? Of wil je graag meer weten over jouw rechten of bijvoorbeeld over het opzetten van een or bij jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op: info@fnvtaxi.nl 

Lees ook: Conflict over het opnemen van vakantiedagen aanleiding voor NMBS staking