Zodra de WAB in werking treedt, hebben alle werknemers in principe recht op transitievergoeding bij een onvrijwillig ontslag. In de nieuwe wet is de transitievergoeding namelijk ‘vanaf de eerste dag’ verschuldigd. De referteperiode verdwijnt dus. Ook wanneer er een onvrijwillig ontslag plaatsvindt in de proeftijd, is een transitievergoeding in principe verschuldigd. Wel blijven de uitzonderingen gelden.

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 81.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 81.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Vanaf 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding.

De huidige Wet Werk en Zekerheid

In de huidige Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die geldt vanaf 1 juli 2015, hebben werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer in principe recht op een transitievergoeding wanneer hun arbeidsovereenkomst onvrijwillig wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Die twee jaar noemt men de referteperiode. Let wel: er gelden enkele uitzonderingen. 

Er is bijvoorbeeld geen vergoeding verschuldigd wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, of ernstig verwijtbaar nalatig is geweest. Ook is er geen vergoeding verschuldigd wanneer de werknemer nog geen 18 jaar is en niet meer dan 12 uur per week werkt.

Het beëindigen van een dienstverband kost vaak enige weken tijd. Het kan daarom zijn dat een beëindiging voor 1 januari 2020 in gang is gezet, maar dat het dienstverband pas na 1 januari 2020 daadwerkelijk eindigt. Om duidelijk te maken voor welke berekening gekozen moet worden in dat geval, zijn regels gemaak

Berekening van de transitievergoeding vanaf 2020

Volgens Ruben Groeneveld, van Beverwijk Van Gilst Advocaten, wordt de transitievergoeding  nu als volgt berekend. Per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst, krijgt de werknemer 1/6e bruto maandsalaris. Per elk half dienstjaar dat hij gewerkt heeft na die 10 jaar, krijgt hij 1/4e maandsalaris. Voor werknemers van 50 jaar en ouder, werkzaam in een bedrijf met 25 of meer medewerkers, geldt dat zij 1/2e maandsalaris krijgen per half dienstjaar in de periode na de eerste 10 gewerkte jaren.

Onder de WAB verandert de berekening en daarmee de hoogte van de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding wordt onder de WAB 1/3e van het maandsalaris voor elk gewerkte jaar. De speciale regelingen, dus de hogere opbouw bij een dienstverband van tien jaar of langer, en de speciale regeling voor werknemers van 50 jaar en ouder, komen te vervallen. Voor iedereen geldt vanaf 1 januari dezelfde regeling.

Transitievergoeding in termijnen

Kan uw werkgever de vergoeding niet in 1 keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan de werkgever die in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. Betaalt uw werkgever de transitievergoeding in termijnen? Dan is hij wel steeds wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Lees ook: Eindhovense Ryanair contracten ontbonden

klachtenmeldpunt taxi
Print Friendly, PDF & Email