Print Friendly, PDF & Email

In de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant staat te lezen dat volgens Ryanair het de Eindhovense basis vanwege sloot bedrijfseconomische redenen. Hierdoor was er op deze locatie geen werk meer en vervielen de arbeidsplaatsen. De vliegtuigmaatschappij bood wel aan zijn te gaan op overplaatsing maar de piloot en het cabinepersoneel weigerden in te gaan op het voorstel. Om deze reden vond de vliegtuigmaatschappij dat zij haar personeel mag ontslaan. 

FNV kreeg niet overal gelijk in de juridische strijd

“FNV vakbondsbestuurder Asmae Hajjari: ‘Wij gaan voor onze leden de juridische strijd aan met Ryanair. De Ierse reisknaller knijpt deze medewerkers uit en maakt hen al tijden het leven zuur met pesterijen”.

Eindhoven was namelijk de op één na slechtst presterende standplaats van Ryanair. Het bedrijf kon daarom voldoende aannemelijk maken dat er een redelijke grond bestond voor het ontslag, aldus de rechtbank. De kantonrechter oordeelde dat Ryanair voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een redelijke grond bestond voor ontslag en dat het rapport  doorslaggevend is wat werd gemaakt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Desondanks hebben de ontslagen medewerkers wel recht op een ontslagvergoeding. Dat komt deels doordat Ryanair haar personeel niet tijdig heeft ingelicht over de nijpende situatie rond de basis in Eindhoven.

Op 5 oktober 2018 bevestigt Ryanair aan FNV Luchtvaart dat de sluiting definitief is en wordt verwezen naar een brief van 4 oktober 2018 voor de uiteenzetting van de reden voor het sluiten van bases en bezuinigingen bij een aantal Europese luchthavens waaronder Eindhoven. 

Wat betreft Eindhoven Airport is nog specifiek vermeld:

Our Eindhoven base is suffering declining air fares, higher oil prices, and is inefficient because of curfew and movement restrictions. Over 85% of our Eindhoven traffic originates in, and can be served from, other bases and these base specific problems have been exacerbated by the FNV’s unreasonable demands and unwillingness to negotiate an agreement with Ryanair, even when we agreed in writing to offer you Dutch contracts governed by Dutch law.

Beoordelingskader

Het UWV heeft geweigerd toestemming te geven voor de door Ryanair aangevraagde ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Op grond van artikel 7:686a lid 4 sub d BW is de werkgever in dat geval bevoegd om binnen twee maanden na de dag waarop de toestemming is geweigerd een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen als hier aan de orde. Ryanair heeft dit verzoek op tijd ingediend en kan hierin dus worden ontvangen volgens de rechtbank.

Het UWV toetst een verzoek om een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden te mogen opzeggen aan de Ontslagregeling, de Regeling Ontslagprocedure UWV en de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Wel recht op een vergoeding

Ryanair heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met de sluiting van Eindhoven Airport als basis de arbeidsplaatsen op deze luchthaven noodzakelijkerwijs zijn komen te vervallen. Het cabinepersoneel heeft niet weersproken dat alleen op een basis werknemers zijn gestationeerd, zodat dit vaststaat. 

Als door het cabinepersoneel niet gemotiveerd weersproken staat ook vast dat standby-diensten geen permanent aan Eindhoven Airport gerelateerde arbeidsplaatsen zijn.

Daarmee stelde Ryanair zich niet alleen ongeloofwaardig op, maar schaadde zij ook op grove wijze het vertrouwen van haar werknemers. Ryanair handelde hiermee duidelijk in strijd met goed werkgeverschap en veroorzaakte een ernstige verstoring van de arbeidsrelatie met de piloot en het cabinepersoneel.  

Een aantal dagen na de laatste staking kondigde de vliegtuigmaatschappij  aan dat zij de basis in Eindhoven per 5 november 2018 zou sluiten. De contracten van alle medewerkers worden binnenkort ontbonden. De piloot en het cabinepersoneel hebben echter wel recht op een vergoeding.

Lees ook: Ierse reisknaller voor cabinemedewerkers Ryanair

Ryanair
Pitane Blue