Uit cijfers vanaf februari 2018 tot en met de eerste week van december 2019 hebben 881 controles plaatsgevonden op parkeerplaatsen in vrachtwagens. Voor het niet naleven van de weekendrust zijn tot nu toe 153 boetes opgelegd door de ILT. Daarvan zijn er momenteel 99 betaald. In twee zaken zijn betalingsregelingen getroffen. Van andere lopende zaken is de betalingstermijn nog niet verstreken.

In totaal zijn in deze periode 238 boeterapporten opgemaakt door de ILT. Het uiteindelijke aantal opgelegde boetes door Bureau Bestuurlijke Boete (BBB) ligt lager omdat een deel van de boeterapporten nog in behandeling zijn, een deel van de opgemaakte boeterapporten twee overtredingen betreft (bij dubbele bemanning), BBB soms afziet van het opleggen van een boete en het bezwaar tegen de opgelegde boete soms gegrond wordt verklaard.

Fraude bij een grote transportondernemer

Sinds februari 2018 voert de ILT structureel controles uit op het doorbrengen van de weekendrust in de vrachtwagens. Op dit moment loopt er een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk onderzoek naar bedoelde transportondernemer. Over de inhoud van die onderzoeken doet de Minister van Nieuwenhuizen nu geen uitspraken. Tijdens een inval bij een grote transportondernemer werd fraude door de ILT geconstateerd en werden bovendien chauffeurs gedwongen om illegaal weken in hun cabines te leven.

Geen (nieuw) wettelijk verbod is dus niet nodig.

De ILT controleert de naleving van de bedoelde regels voor arbeids- rij- en rusttijden met name op de grote parkeerplaatsen waar vooral grote vrachtwagens staan, die zijn vervaardigd en uitgerust door de grote fabrikanten. De ervaring heeft geleerd dat die vrachtwagens slaapfaciliteiten bieden die chauffeurs als adequaat ervaren. 

Lees ook  Breda past het vervoer voor leerlingen speciaal onderwijs aan

De ILT controleert momenteel niet gericht elke individuele cabine, maar herkent het beeld van onbehoorlijke slaapfaciliteiten of zelfs doodskisten dus niet.
Om de dagelijkse rust of de verkorte wekelijkse rust in het voertuig te mogen doorbrengen, is al vereist dat de slaapfaciliteiten in dat voertuig behoorlijk zijn.

Op 20 december jl. heeft een meerderheid van (ambassadeurs van de) lidstaten (Coreper) positief beslist over het akkoord, dat bereikt was tussen het Voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement over een aantal belangrijke onderdelen van het eerste Mobiliteitspakket.

In dit akkoord blijft de huidige regel voor het nemen van een verkorte wekelijkse rust elke tweede week gelden, maar er wordt enige flexibiliteit ingebouwd voor internationaal transport: onder bepaalde voorwaarden mogen 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rustperiodes achter elkaar worden doorgebracht. Het Europees Parlement moet nog definitief beslissen over dit akkoord. Dat zal naar verwachting in januari 2020 plaatsvinden.

Lees ook: Regels arbeids- en rusttijden voor het taxivervoer voor zelfstandigen afwijkend

Truckstop - overnachting
Minister van Nieuwenhuizen
Print Friendly, PDF & Email