[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

In de editie Personenvervoer Magazine aandacht voor Walter de Wit die pleit voor  een beduidend “meer significante bijdrage” aan besloten busvervoersector voor een fractie van de KLM-steun.

“Eén groot drama”, zo omschrijft Walter de Wit van Jan de Wit in Haarlem de huidige situatie in de sector. “We staan voor 80% stil. We blijven nog wel in de weer met o.a. groepsvervoer en trein vervangend vervoer voor de NS. Momenteel nemen we maatregelen op korte termijn om alle variabele kosten zoveel mogelijk te reduceren.”

“Dat we als besloten busvervoer bedrijven nu aanspraak kunnen maken op de NOW en TOGS-steunmaatregelen, is mooi, maar daar ben je er niet mee. Je krijgt slechts een deel van je kosten vergoed. En onze sector is een uitermate kapitaalintensief bedrijf. Begrijp me niet verkeerd, we zijn blij met deze steunmaatregelen, maar met alle respect, er zijn ook flinke verschillen tussen de sectoren maar de basis van de steunmaatregelen is dezelfde.”

meer significante bijdrage

De Wit had liever een “meer significante bijdrage” gezien die beter aan zou sluiten bij de kenmerken van het besloten busvervoer. “Het is bijkans een 100% zekerheid dat wij als busbedrijven, volledig buiten onze invloedssfeer, een sterk negatief bedrijfsresultaat over 2020 gaan realiseren. Een meer passende steunmaatregel zou wat ons betreft dan ook een regeling zijn, waarbij de overheid onder strikte voorwaarden, het negatieve bedrijfsresultaat over 2020 gaat compenseren tot bijvoorbeeld maximaal kostenneutraal (“de 0-lijn”)”

“Ik begrijp dat er haast geboden was bij het optuigen van de steunmaatregelen, maar voor onze sector met haar arbeids- en kapitaalintensieve structuur is een andere aanpak passender. Het besloten busvervoer is bijvoorbeeld, voor wat betreft haar structuur, best goed te vergelijken met die van de burgerluchtvaart. Deze kampt veelal met dezelfde problematiek.” 

“De overheid zou dan ook alles op alles moeten zetten onze sector te behouden en perspectief te bieden om in de toekomst levensvatbaar te kunnen zijn. Het besloten busvervoer speelt namelijk ook een belangrijke rol in het leerlingenvervoer, het (aanvullend) openbaar vervoer en het zakelijk verkeer in Nederland. Zonder collectief personenvervoer over de weg staat namelijk alles stil. Die steun kan voor slechts een fractie van het bedrag dat al is vrijgemaakt voor bijvoorbeeld KLM.”

“De toekomst? Ik hoop van harte dat het bij een korte termijn blijft, maar ik ben daar niet heel erg positief over. Ik heb mijn glazen bol niet bij de hand, maar als ik zie hoe voorzichtig de consument nu is en denkend aan die anderhalve meter sociale afstand die je dan in je bussen moet doorvoeren, dan wordt een gemiddelde opdracht met 100 reizigers vrijwel onmogelijk. Ga maar na, dan heb je voor zo’n groep 8 in plaats van 2 bussen nodig. Dan wordt het onbetaalbaar voor een groot deel van de opdrachtgevers.”

De Wit ziet de oplossing hiervoor in het zolang als noodzakelijk verplicht stellen van het dragen van mondkapjes door reizigers in de bus waarbij de normaal gangbare zitplaatscapaciteit zoveel mogelijk in stand blijft. Het is een drama voor elk bedrijf. Het zou dan ook ook zo maar kunnen dat er pas volgend jaar een licht herstel zal zijn, tegen de tijd dat de Keukenhof start.

Lees ook  Financiële steun van Port of Antwerp-Bruges voor schooluitjes naar de haven

Lees ook: Grensovergang met België blijft tot en met 8 juni dicht

Buschauffeur met mondmasker
Personenvervoer Magazine
gelezen in Personenvervoer Magazine
Mobiliteit op maat - Pitane Mobility
Print Friendly, PDF & Email