[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Cabify boekte voor het eerst winst in Spanje en behaalde een winst van 2,7 miljoen euro in 2019, zoals te lezen is in het jaarverslag van Maxi Mobility Spain, het bedrijf dat de activiteiten van de groep leidt. Het mobiliteitsbedrijf VTC heeft in Spanje een personeelsbestand van ongeveer 400 werknemers, die momenteel worden getroffen door een tijdelijk arbeidsreglement (ERTE) dat de werkuren met 50% vermindert als gevolg van de daling van de activiteit als gevolg van de crisis de Covid-19.

Het Spaanse VTC-bedrijf behaalde een omzet van 223 miljoen euro, wat een omzetstijging betekent van 54% in vergelijking met het cijfer van 2018, dat 144,8 miljoen bedroeg. Het mobiliteitsbedrijf verminderde de verliezen de afgelopen jaren geleidelijk en in 2018, na een halvering van de rode cijfers, bedroeg het negatieve resultaat 1,8 miljoen euro en presenteerde het een positief brutobedrijfsresultaat (Ebitda) wereldwijd geconsolideerd tijdens de laatste vier maanden van 2019.

Cabify is erin geslaagd het marktaandeel te vergroten in de negen steden waarin het actief is en heeft groei geregistreerd in alle categorieën voertuigen die in de aanvraag kunnen worden aangevraagd (VTC, taxi en motorfietsen). In die zin heeft het bedrijf het afgelopen jaar het aantal reizen met 54% verhoogd, met een groei van 35% in het aantal passagiers.

niet allemaal goed nieuws

Maar het is niet allemaal goed nieuws. De coronaviruscrisis heeft zijn tol geëist van VTC-bedrijven. Cabify heeft half maart een uitzendregelingsdossier (ERTE) bij alle werknemers ingediend voor 50% van hun werkdag en salaris. Het totale gemiddelde personeelsbestand aan het einde van 2019 in Spanje was 400 werknemers (bijna 1.100 wereldwijd). Het bedrijf heeft in 2019 wereldwijd al 100 werknemers geschrapt om de kosten te verlagen op zoek naar winstgevendheid.

Lees ook  Minister Harbers presenteert ontwikkelagenda automobiliteit

De coronaviruscrisis heeft ook zijn IPO-plannen verstoord, dus zal het zichzelf moeten blijven financieren via financieringsrondes met investeerders om zijn uitbreidingsplannen te ondersteunen. In april 2019 verkocht Rosauro Varo zijn 2.000 VTC-licenties aan Cabify en werd daarmee een van de belangrijkste aandeelhouders.

Lees ook: Zelf gecreëerde hippe imago van Uber is gebakken lucht

Print Friendly, PDF & Email