[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Volgens Pieter van Vollenhoven zou het goed zijn – als er sprake is van frauduleuze handelingen – om zo’n aanbesteding of contract alsnog te ontbinden. De wijze waarop de aanbesteding in het openbaar vervoer in de IJssel- en Vechtstreek tot stans is bekomen roept vragen op en wellicht deels op een frauduleuze manier tot stand gekomen. 

Begin maart zijn documenten komen bovendrijven die door Keolis en door ingehuurde adviseurs als ‘frauduleus’ worden bestempeld. Een van de betrokken directeuren, van wie de handtekening onder de sideletters staat, is vanwege de kwestie geschorst. In een statement over de aanbesteding IJssel-Vecht schrijft Keolis op haar website:

Keolis staat voor logisch en goed openbaar vervoer. Het is om die reden dat we enige tijd geleden de concessie IJssel-Vecht hebben gewonnen. Bij onze visie op openbaar vervoer hoort integer handelen. Keolis denkt onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht en heeft de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal passende maatregelen nemen. Lopende het onderzoek kunnen we op dit moment geen verdere informatie verstrekken.

Volgens Eric Smit van Follow the Money maakte vervoersbedrijf Keolis gebruik van ‘frauduleuze’ sideletters met Chinese bedrijven bij verkrijgen van de aanbesteding. Dat busbouwer VDL Groep een busorder verloor aan een Chinees bedrijf viel destijds niet in goede aarde bij leden van de Tweede Kamer en de publieke opinie. Het Chinese BYD Auto, een autofabrikant met hoofdkwartier in Shenzhen, China ging met een belangrijke order van Keolis aan de slag. Het bedrijf produceert elektrische voertuigen zoals auto’s, bussen, fietsen en trucks.

Lees ook: VDL Groep verloor busorder aan Chinees staatssteun bedrijf

Tweet @PietervVol
Print Friendly, PDF & Email