[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

KNV, FNV en CNV hebben eergisteren het protocol voor leerlingenvervoer uitgebreid met voorschriften voor het vervoer van oudere kinderen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Er is toen bij gezegd dat een aantal vragen rondom dit vervoer nog open stonden bij het RIVM. Die ‘slag om de arm’ is nu weg, omdat de antwoorden van het RIVM er zijn. De conclusie is dat het protocol zoals het werd gepubliceerd, voldoet aan de kaders van het RIVM.

In een begeleidende tekst bij het verschijnen van het uitgebreide protocol voor het leerlingenvervoer legde KNV uit dat er nog een aantal vragen onbeantwoord waren en dat het gebruik van het protocol voor het VSO-vervoer daarom als ondernemersrisico moest worden gezien. Deze ‘disclaimer’ heeft bij vervoerders, maar vooral ook bij een aantal opdrachtgevers, twijfels veroorzaakt over de status van het protocol.

Na bestudering van de RIVM-adviezen, die vandaag bekend zijn geworden, blijkt dat een voorbehoud niet langer nodig is. Het leerlingenvervoerprotocol past binnen de hygiënerichtlijnen die het RIVM maakte voor speciaal vervoer van jongeren in de middelbare school leeftijd.

De adviezen van het RIVM gaan over de handhygiëne toepassen, de ventilatie tijdens het vervoer aan hebben staan, oppervlaktes die veel aangeraakt worden na gebruik reinigen en minimaal 1,5 meter afstand tussen personen blijft het uitgangspunt. In het protocol van KNV, FNV, CNV is aan de RIVM-adviezen zorgvuldig invulling gegeven door het toepassen van gezondheidscheck (zogenaamde triage door ouders/verzorger als dat mogelijk is en in ieder geval door de chauffeurs voorafgaand aan de rit), door het vervoer zoveel mogelijk steeds met dezelfde kinderen te doen en door de jongeren van de middelbare school leeftijd een mondkapje te laten dragen (daar waar de 1,5 meter niet in acht is te nemen). Voor chauffeurs geldt dat ze bij het doen van leerlingenvervoer met oudere leerlingen een beschermend (chirurgisch) mondkapje dragen.

Lees ook  Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof

KNV, FNV en CNV werken nog aan een protocol voor het vervoer van en naar dagopvang, WMO en Valys. Dit in nauwe afstemming met VWS en uiteraard binnen de kaders van wat het RIVM adviseert. De bedoeling is dat dit ‘zorgvervoerprotocol’ nog deze week verschijnt. Veel van de dagopvang- en het vraag afhankelijke zorgvervoer zal immers begin juni weer langzaam worden opgestart of opgeschaald.

Lees ook: KNV vraagt aan gemeenten om vervoer door te betalen

Hubert Andela - directeur KNV
Print Friendly, PDF & Email