Print Friendly, PDF & Email

Koninklijk Nederlands Vervoer dringt er bij de gemeenten op aan om, ook als het contract zegt ‘geen werk, geen betaling’, gedurende de coronavirus uitbraak wel voor het vervoer te blijven betalen. In een brief roept Bertho Eckhardt de gemeenten op om, bij uitval van vervoer door het coronavirus, het gecontracteerde vervoer door te betalen omdat de beschikbare regeling voor deeltijd-ww niet voldoende is.

KNV voorziet dat – gelet op de zeer kleine marges en de zeer kleine bedrijfsreserves – er anders snel veel zorgvervoerders in ernstige financiële problemen zullen komen. Met het risico op faillissementen en daarmee discontinuïteit van het vervoer, met alle gevolgen van dien voor de geïndiceerde bewoners, de gemeenten als opdrachtgevers en de werknemers.

“Als Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en werknemersverenigingen FNV en CNV staan we achter pleidooien van VNO-NCW en MKB Nederland voor kabinetsmaatregelen om bedrijven en daarmee hun werknemers te helpen die worden getroffen door de gevolgen van het coro- navirus.”, aldus het schrijven van Bertho Eckhardt, voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Zorgvervoer en Taxi.

ondernemersrisico

In vervoerscontracten die gemeenten uitgeven staat meestal de bepaling dat alleen wordt betaald voor zorgvervoer indien dat daadwerkelijk wordt verricht. Dat lijkt redelijk maar bij uitval van regulier vervoer, door bijvoorbeeld code rood bij zware ijzel, door een onderwijsstaking en nu door het sluiten van klassen en binnenkort misschien zelfs hele scholen, is dat goed beschouwd onredelijk. 

KNV verwijst naar het feit dat ten tijde van de onderwijsstaking KNV, FNV en CNV ook al hebben gewezen op deze onevenwichtige risicoverdeling in vervoerscontracten. Niet wetende dat al zo snel zich weer zo’n situatie zou aandienen en nu, potentieel, in nog veel hevigere mate.

Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen

vaste kosten lopen gewoon door

Alle vaste kosten van de vervoerder zoals de lonen van werknemers, met 65% het allergrootste deel van de kostprijs, lopen immers gewoon wel door. Alleen kleinere posten als brandstof en slijtage van voertuigen verminderen. Bij gedeeltelijke uitval, als er slechts een deel van de leerlingen vervoerd wordt (dus als routes minder efficiënt worden), lopen zelfs deze variabele kosten voor een groot deel door. Het wordt in deze gevallen onmogelijk om de lonen nog wel volledig door te kunnen betalen en de gevolgen hiervan zullen in deze sector groot zijn voor werknemers en werkgevers.

Voor de toekomst pleit KNV voor een eerlijke en verstandigere risicoverdeling in de bestekken die gemeenten op de markt brengen voor nieuwe vervoersopdrachten. Alleen die zaken waar vervoerders invloed op uit kunnen oefenen, behoren tot normaal ondernemersrisico. 

Met code roodweer, onderwijsstakingen en grootschalige virusuitbraken kan een vervoerder bij het schrijven van een offerte onmogelijk goed rekening houden. Opdrachtgevers hebben veelal het vervoer gegund aan degene met de scherpst mogelijke prijs zonder rekening te houden met dit soort omstandigheden. In onze ogen zou het budget van de opdrachtgever rekening moeten houden met de risico’s die door overmacht ontstaan. Die risico’s kunnen niet door de vervoerder en werknemers worden gedragen.

KNV roept op dit signaal van de sector serieus te nemen en roept de gemeenten op de dagen waarop het vervoer door Corona niet uitgevoerd kan worden toch te vergoeden als ‘gereden dagen’. Deze oproep komt mede namens Agostino di Giacomo Russo (CNV) en Minke Jansma (FNV)

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Lees ook: Pitane Mobility verenigt zich in MaaS-Lab van het KNV

Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
klachten