Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Tot voor kort stimuleerden werkgevers op bedrijventerrein Lage Weide hun personeel om gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar dat is nu helemaal anders door de Coronacrisis. Want in de huidige 1,5-metereconomie houdt het OV maar een kwart van de reizigers over. Daarom wil de stichting Parkmanagement Lage Weide met een actiepakket het gebruik van de fiets nog meer stimuleren. Daarvoor is wel de medewerking van de Gemeente en Provincie Utrecht nodig.

binnen een half uurtje

Het woon-werkverkeer is door de Coronacrisis drastisch veranderd. Na de periode waarin Nederlanders massaal thuis moesten werken, wordt nu – met inachtneming van de 1,5 meter regels – de economie zo goed mogelijk op gang gebracht. Ook op bedrijventerrein Lage Weide. 

Maar daardoor komt wel een aantal knelpunten aan het licht. Vervoer via trein en bus is tot een minimum beperkt en de fietsverbindingen met Lage Weide zijn onder de maat. En dat terwijl de helft van de verkeersdeelnemers op het bedrijventerrein binnen een half uurtje fietsen van Lage Weide woont. Bovendien is fietsen volgens deskundigen de meest gezonde en veilige manier van woon-werkverkeer in Coronatijd. Daarom pleiten de ondernemers op Lage Weide voor drie snelle verbeteracties voor fietsers.

brug te smal

Volgens Josien van Breda, directeur van de stichting Parkmanagement Lage Weide, moeten werkgevers en wegbeheerders op korte termijn drie dingen doen: 

“Om te beginnen: werkgevers kunnen het fietsgebruik stimuleren in hun arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door een passende reisvergoeding te geven voor fietsers. Uitzendbureaus zouden hetzelfde moeten doen voor de uitzendkrachten. Dat gebeurt inmiddels regelmatig. Actie twee: Gemeente, zorg voor goed verlichte fietspaden. Anders hebben we in het komend najaar echt een groot veiligheidsprobleem. En actie drie is voor de Provincie en Gemeente Utrecht samen: in het routenetwerk voor fietsers ontbreken enkele belangrijke schakels. Haal deze belemmeringen zo snel mogelijk weg!” 

Van Breda wijst in dit kader op een recent onderzoek van de Antea Groep, waarin acht concrete “missing links” zijn benoemd. Van de veel te smalle Demkabrug tot ontbrekende fietsvoorzieningen op de Niels Bohrweg.

actieplan

“we hebben hierover goed overleg met de betrokken wethouders en gedeputeerden. En de bedrijven op Lage Weide doen ook echt hun best om aanpassingen te doen waardoor hun medewerkers veilig en gezond kunnen reizen. Personeel werkt zoveel mogelijk thuis en in de bedrijfspanden zelf zijn allerlei veiligheidsmaatregelen genomen. Maar tijdens een webinar vorige maand bleek, dat veel werkgevers zich grote zorgen maken over het woon-werkverkeer. En dat kan ik me heel goed voorstellen”.

Lees ook: Lage Weide wil duurzaam investeren in fietsverkeer

Demkabrug en Werkspoorbrug in Utrecht