[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

De nieuwe Europese droneregels treden niet per 1 juli 2020 in werking, maar per 31 december 2020. Dit heeft de Europese Commissie besloten. Door de uitbraak van COVID-19 konden noodzakelijke internationale bijeenkomsten over de harmonisatie en implementatie van de regels de afgelopen maanden niet doorgaan. Met het uitstel hebben de lidstaten nu tot eind van dit jaar om de invoering van de nieuwe regels goed af te stemmen.

Zakelijke dronevliegers kunnen na de invoering van de nieuwe regels op 31 december nog een jaar doorwerken op basis van een huidige ROC-light ontheffing of ROC vergunning. Wel zijn ze verplicht om bij invoering van de Europese regelgeving op 31 december 2020 ingeschreven te staan in het nieuwe Europese droneregister.

Met het invoeren van nieuwe regelgeving worden droneregels in de EU geharmoniseerd. In Nederland betekent dit onder meer dat dronevliegers een test moeten gaan afleggen over hun kennis van luchtvaartregels en veiligheid. Ook moeten drone operators zich registreren en kunnen straks lokaal zones worden ingesteld waar kan worden afgeweken van de algemene regels om bijvoorbeeld eenvoudiger te kunnen testen en experimenteren met drones.

U mag als particulier vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt. U moet uw drone bijvoorbeeld altijd kunnen zien. Ook mag u niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen. In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met uw drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden voor drones verboden zijn.

Lees ook: Kabinet ziet drones innovatie als mogelijke dreiging

drone
droge regels van toepassing
Print Friendly, PDF & Email