[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Het Centraal Plan Bureau houdt rekening met een economische recessie en ondernemers op bedrijventerrein Lage Weide ook. Fileleed is dan ook niet het eerste waar je aan denkt in deze dagen. Toch wil Lage Weide juist nu een actiepakket samenstellen om de bereikbaarheid van het terrein duurzaam te verbeteren en investeren in duurzaam fietsverkeer. 

Naar verwachting neemt het verkeer na de recessie namelijk nog steeds sterk toe. En ruim 40 procent van het autoverkeer met bestemming Lage Weide komt uit een straal van 5 kilometer rondom het bedrijventerrein. Dat is een goed fietsbare afstand en daarom is nu het moment aangebroken om werknemers van bedrijven op Lage Weide de fiets te laten pakken. Dat is een van de conclusies die het bedrijfsleven verbindt aan een onderzoek dat Strukton heeft uitgevoerd in opdracht van de stichting Parkmanagement Lage Weide.

aanvalsplan voor vitaliteit bedrijventerrein

In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan voor drie met elkaar samenhangende thema’s: verkeersveiligheid op Lage Weide, verkeerscirculatie op het terrein zelf (interne bereikbaarheid) en externe bereikbaarheid van Lage Weide. De ondernemers van het bedrijventerrein willen snel om tafel met Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en andere directbetrokkenen om samen een aanvalsplan op te stellen waarmee de grootste knelpunten voor de nabije toekomst worden opgepakt. 

veilig en vitaal

“Als we mensen naar hun werk op Lage Weide willen laten fietsen is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. In het fietsroute netwerk ontbreken een paar belangrijke schakels en daardoor gebeuren er nog te veel ongelukken. Daarnaast hebben we betere straatverlichting nodig, een goede oplossing voor vrachtauto’s die een parkeerplek zoeken en willen we nog een heleboel andere acties oppakken. Daarvoor hebben we de hulp van de Gemeente Utrecht en andere wegbeheerders hard nodig. Juist nu. Hun toezegging om de Demkabrug aan te pakken is alvast een grote stap in de goede richting.”, volgens Josien Van Breda.

regeren is vooruitzien

Lees ook  Dries van Agt, een leven gewijd aan politiek, passie en principes

Uit het onderzoek blijkt onder meer, dat er geen eenvoudige oplossing is voor de structurele files vanaf Lage Weide naar de tunnelbuis op A2 in de avondspits. Het netwerk van snelwegen rondom Utrecht kan de grote hoeveelheden verkeer van de A2 naar de A12 op knooppunt Oudenrijn in de komende jaren niet aan. Maar tijdens de coronapandemie is ook zichtbaar geworden hoe belangrijk een vitaal bedrijventerrein met distributiecentra voor levensmiddelen en andere dagelijkse voorzieningen is. 

Lees ook: Gemeenten verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer

plattegrond Herkomst en bestemmingen autoverkeer van en naar bedrijventerrein Lage Weide
Print Friendly, PDF & Email