[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Zoals bekend hoopt de overheid dat de consument de vouchers die maatschappijen uitgeven in de luchtvaart accepteren. Diezelfde Nederlandse overheid staat niet garant voor de vouchers die luchtvaartmaatschappijen consumenten bieden voor een geannuleerde vlucht. Dat betekent dat zij gedurende langere tijd het risico lopen dat de betreffende luchtvaartmaatschappij alsnog failliet gaat en daarmee de voucher zijn waarde verliest.

Voor Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een punt van zorg. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa waar maatschappijen zijn overgegaan op de uitgifte van vouchers. Nederlanders zijn daardoor in bezit van vouchers uitgegeven door buitenlandse maatschappijen voor vluchten vanaf buitenlandse luchthavens. Zij maakt zich daarom in Europees verband hard voor een garantstelling op de vouchers, waarmee bezitters van vouchers zijn beschermd tegen een faillissement van de luchtvaartmaatschappij die de voucher heeft uitgegeven.

Daarnaast dringt zij er bij de luchtvaartsector op aan om de vouchers zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de flexibiliteit te verhogen en vouchers overdraagbaar te maken voor de consument. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen consumenten adequaat en volledig informeren over de vouchers. De Minister vindt dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen richting hun passagiers van wie zij momenteel veel vragen.

Ook de toekomstige bescherming van passagiers is van belang. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor het herstel van de luchtvaartsector na de crisis. Het is niet ondenkbaar dat mensen nu huiverig zijn om vliegtickets te kopen. Het vertrouwen van mensen kan worden versterkt door hen meer bescherming te bieden.

“Op dit punt ligt mijn inzet eveneens in Europa, waar ik wil pleiten voor een verkenning van de mogelijkheid om een Europees garantiefonds vliegtickets op te zetten. Zo’n fonds kan bijvoorbeeld structureel gefinancierd worden door een opslag op de ticketprijs, en gedupeerde passagiers kunnen hierdoor financieel worden gecompenseerd bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij waarbij ze hadden geboekt. Ik zie mogelijkheden om dit voorstel te combineren met een garantstelling op de vouchers.”, aldus Cora van Nieuwenhuizen in antwoord op een schrijven aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de leden Schonis en Paternotte (beiden D66).

Lees ook: KLM Package Deals vouchercodes zijn waren technisch niet bruikbaar

Lees ook  Schadeclaims Car Driver Deals overschrijden 39 miljoen
vliegtickets
Print Friendly, PDF & Email