Ondanks de overheid recent een 3e pakket aan steunmaatregelen heeft aangekondigd, moet de sector nog maar zien of zorgvervoer- en taxibedrijven het daarmee gaan redden. Dat is de conclusie van de branchevereniging KNV die in een schrijven van voorzitter KNV Zorgvervoer- en taxi Bertho Eckhardt aan de vakbonden FNV en CNV de bezorgdheid uit van de sectorleden. Om de continuïteit van de bedrijven en de werkgelegenheid niet verder in gevaar te brengen stelt het KNV voor om de huidige Cao Taxivervoer en de Cao SFM met één jaar ongewijzigd te verlengen.

De situatie in de bedrijfstak was voor de corona crisis al moeizaam. Denk aan de effecten van het afschaffen van de BPM teruggaveregeling en de nieuwe WAB per 2020. Het leerlingenvervoer mag dan wel na de zomervakantie weer op gang zijn gekomen, het vervoersvolume ligt rond de 90-95%. Bij het ziekenvervoer wordt ongeveer 80% van het normale volume gereden.

zwaarste klappen vallen  in zakelijk vervoer

Slechter is het gesteld in de vervoersaantallen in het Wmo-vervoer. Daar ziet de sector terughoudendheid bij de gebruiker, waardoor gemiddeld het vervoersvolume inmiddels op ongeveer 60% van normaal zit. Bij Valys vervoer zit het vervoersvolume op ongeveer 60% van normaal. In het zakelijk vervoer vallen de zwaarste klappen. In luchthavenvervoer en de consumentenmarkt zijn de vervoersvolumes nog extreem laag (ongeveer 25%).

Bij vervoer van en naar zorginstellingen geldt ook dat gebruikers en hun begeleiders en/of verzorgers nog terughoudend zijn en instellingen zelf met de 1,5 meter maatregel te maken hebben waardoor er minder mensen worden vervoerd. Geschat wordt dat het vervoer op ongeveer 60% van het normale volume zit. Kortom, de taxisector zit in zwaar weer, waarbij de bestaanszekerheid van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de sector onder druk staat.

Lees ook  DigiD veel te duur voor gebruik boordcomputer taxi alternatief

Lees ook: KNV, CROW en het ministerie van IenW houden kenniscafé

Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
software die werkt
Print Friendly, PDF & Email