Print Friendly, PDF & Email

CROW organiseert samen met KNV en het ministerie van IenW een reeks MaaS (Mobility as a Service) kenniscafés in 2020. Het doel van deze kenniscafés is niet alleen om anders tegen mobiliteit aan te kijken, maar ook in staat te zijn om andere keuzes te maken, nieuwe trends te zien en te leren van best practices. Elk kenniscafé in de reeks licht een ander aspect van mobiliteit uit. Waarbij ze als een rode draad de lessen uit het verleden volgen, kijken naar het heden en hoe ze samen op weg gaan naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Verschillende partijen, waaronder het ministerie van IenW en het MaaS-Lab (een KNV-initiatief), werken aan een verantwoord, open en duurzaam MaaS-ecosysteem. In het kenniscafé wordt thematisch kennis gedeeld over de stand van zaken. Aanbieders van deelmobiliteit en gemeentelijke overheden bespreken de impact en potentie van deelmobiliteit, wat nodig is om die potentie te vervullen, de relatie tussen deelmobiliteit en MaaS en hoe deelmobiliteit past in een gezond mobiliteitssysteem. 

Koninklijk Nederlands Vervoer, CROW en het ministerie van IenW houden dit jaar drie kenniscafés over Mobility as a Service (MaaS) met als doel om anders tegen mobiliteit aan te kijken, andere keuzes te kunnen maken, nieuwe trends te zien én te leren van best practices. Schrijf je in voor de gratis webinar op 8 september van 14.00 tot 15.30 uur. 

over CROW

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. Op weg naar werk, naar school of weer naar huis. Iedere Nederlander ondervindt dagelijks de positieve gevolgen van het werk van CROW. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een voetbalstadion. Bij CROW werken ze samen met de gebruikers van onze producten en diensten om te zorgen dat elke Nederlander dagelijks veilig en goed geregeld naar huis kan.

Lees ook  Standaardisatie: de sleutel tot succesvolle deelmobiliteit

Lees ook: CROW Kenniscafé MaaS geeft inzicht in gedragsverandering

Sonila Metushi
Sonila Metushi - KNV