PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Komt het faillissement van de reisorganisatie dichterbij?


Het gaat slecht in de reisbranche. Veel reisorganisaties hebben de liquiditeitspositie niet op orde en doen er alles aan om een faillissement te vermijden. Reisorganisaties worden er zelfs van beschuldigd dat ze reizen aanbieden terwijl deze in de werkelijkheid reeds werden geannuleerd om zo cash van klanten om te kunnen zetten in vouchers. Het terugbetalen van reisgelden is daarnaast ook een lastige zaak want de meeste reisorganisaties zien liever de uitgifte van vouchers. 

Bedrijven als Sunweb gaan slechts over tot terugbetaling van een voucher via een minnelijke schikking met een strikte geheimhoudingsclausule. Het lijkt er steeds meer op dat het een gunst is geworden dat de consument zijn geld terugkrijgt na het annuleren de reis. Ruim een half jaar na het verzoek van veel consumenten hun reisgelden terug te willen storten blijven reisorganisaties hardnekkig zwaaien met de door hen verstrekte en opgedrongen vouchers. Als een reisaanbieder failliet gaat, dan kan de consument zich bij het garantiefonds melden, maar daar willen veel consumenten nu niet meer op wachten. 

het faillissement van de reisorganisatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer schrijft aan de Tweede Kamer over de positie van consumenten ten opzichte van andere schuldeisers bij faillissement van een reisorganisatie. 

“Aanbieders van pakketreizen en handelaren die gekoppelde reisarrangementen faciliteren zijn wettelijk verplicht om maatregelen tegen insolventie te treffen. Dit betekent dat in geval van insolventie de (gedeeltelijke) terugbetaling van alle door of namens de reizigers betaalde bedragen moet zijn gegarandeerd, net als de repatriëring van de reiziger indien een reisaanbieder verantwoordelijk is voor het personenvervoer. Een reisaanbieder kan dit doen door zich aan te sluiten bij een garantiefonds of door het afsluiten van een verzekering. Hierdoor krijgen consumenten bij faillissement van een reisorganisatie die zich aan de wettelijke verplichting houdt, niet te maken met het regime van de Faillissementswet. De vraag of schuldeisers worden bevoordeeld ten opzichte van consumenten is daarom in dit geval niet van toepassing.”

De ACM ziet erop toe dat reisaanbieders zich aan deze wettelijke verplichting houden en kan een sanctie opleggen als dit niet het geval is. De consument kan daarnaast een melding doen bij de ACM, indien een reisaanbieder geen insolventiemaatregelen heeft getroffen. De ACM heeft hiertegen de afgelopen jaren meerdere malen handhavend opgetreden. Verreweg de meeste reisaanbieders zijn aangesloten bij een garantiefonds, zoals SGR, VZR Garant en GGTO. Een garantiefonds staat garant voor de vooruit betaalde reissom bij financieel onvermogen van de reisaanbieder. Als een reisaanbieder failliet gaat, dan kan de consument zich bij het garantiefonds melden.

Volgens Keijzer werd op 29 mei 2020 de Kamer al per brief geïnformeerd over het kabinetsbesluit om de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een leningsfaciliteit te verstrekken. Door deze lening kan SGR consumenten schadeloos blijven stellen bij een faillissement van aangesloten reisorganisaties. Tevens kan door deze steun het vouchersysteem in stand blijven, wat de druk op de liquiditeitspositie van de reisaanbieders verkleint. Een drietal andere, kleinere fondsen heeft inmiddels aangegeven van eenzelfde soort faciliteit tegen dezelfde voorwaarden gebruik te willen maken, namelijk VZR Garant, GGTO en de Stichting Garantie- en Waarborgfonds Zeilreizen. Daarover vindt op dit moment nog overleg plaats. De gesprekken met VZR Garant bevinden zich op dit moment in de afrondende fase.

 Lees ook: Minnelijke schikking Sunweb spant de kroon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Mona Keijzer - CDA
donkere wolken boven reisorganisaties
Je kunt ons ook bereiken via WhatsApp.
Stuur je bericht naar: +316-14792746
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Komt het faillissement van de reisorganisatie dichterbij?

Geef een reactie