Voor de ChristenUnie moet de schop snel de grond in om te voorkomen dat het openbaar vervoer rond 2030 op meerdere trajecten vastloopt. OV wordt ook aantrekkelijker gemaakt voor internationaal reizen. Vanuit het oogpunt van continuïteit steunen ze de nieuwe concessie aan de NS voor het hoofdrailnet. De partij is tegen verdere decentralisering en privatisering van het regionale spoornet, zeker nu reizigersprognoses in de nasleep van Corona het voor private partijen het minder aantrekkelijk maakt investeren. ChristenUnie pleit voor innovatie op het spoor. De invoering van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS en verhoging van de bovenleidingspanning naar 3 kilovolt wordt versneld om hogere frequenties en kortere reistijden mogelijk te maken en om klaar te zijn voor een uitbreidend Europees spoor netwerk. Op tenminste 5 trajecten wordt voor 2030 automatisch rijden ingevoerd. 

De verbindingen Groningen-Bremen-Hamburg, Eindhoven-Düsseldorf, Heerlen-Aken en Roosendaal-Antwerpen worden versneld. De Intercity Amsterdam-Brussel wordt versneld door Breda over te slaan en gaat twee keer zo vaak rijden. Er komt daarnaast een Intercity Antwerpen-Breda-Eindhoven-Düsseldorf. Diesellocomotieven worden uiterlijk 2030 vervangen door waterstof- of elektrische locomotieven. Vervoerders worden verplicht cijfers over aantal reizigers, reistijd, punctualiteit, uitval en klanttevredenheid per verbinding te publiceren als open data.  

Het OV wordt in heel Nederland gratis voor meereizende kinderen en er komen goedkopere abonnementen voor scholieren. De HSL-Zuid toeslag vervalt. In elke regio komen abonnementen die zowel geldig zijn in de trein als in tram/bus/metro. De minimumprijs van NS wordt gelijk aan die van het overig openbaar vervoer en het dubbel opstaptarief verdwijnt zodat korte reizen goedkoper worden en een overstap tussen verschillende vervoerders de prijs niet meer opdrijft. Reizigers hoeven bij het reizen met de trein alleen aan het begin van de reis in te checken en aan het eind van de reis uit te checken ongeacht of ze betalen met bankpas, OV-chipkaart of via een app. De reizigersonvriendelijke overstapzuilen verdwijnen uiterlijk in 2022.  

Lees ook  Verkiezingsprogramma NSC botst met mobiliteitsbeleid elektrisch rijden
Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

Geen Lelystad Airport. Er gaat volgens de standpunten definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen. Eerdere publieke en private investeringen worden gecompenseerd. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen. 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is van belang voor onze economie. Veel vormen van mobiliteit gaan echter ook ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving, onze gezondheid, ons klimaat en verkeersveiligheid. De ChristenUnie wil met scholen, bedrijven, leasemaatschappijen, provincies en gemeenten nieuwe afspraken maken over meer gebruiken van OV en fiets, over stimuleren van thuiswerken en over spits mijden, gebaseerd en voortbouwend op de ervaringen in de Coronacrisis. In 2030 willen zij een groei van het fietsgebruik met tenminste 25% bereiken ten opzichte van 2020. Het aandeel van de fiets in ritten tot 7,5 km moet groeien van 35% naar tenminste 45%. Zij investeren daarom in stoplichtvrije fietssnelwegen en het wegwerken van het tekort aan fietsenstallingen bij OV-knooppunten en in binnensteden. Op elk station komen deelfietsen beschikbaar. 

De ChristenUnie stimuleert het gebruik van zero-emissie deelauto’s, zodat minder parkeerruimte nodig is en verduurzaming van het wagenpark wordt versneld. Het Rijk maakt afspraken met gemeenten over lagere parkeernormen en realisatie van mobiliteitshubs in de wijk bij nieuwe woningbouwopgaven. Er komt een kilometerprijs voor personenauto’s met een lage basisprijs per kilometer (om regio’s met beperkte OV-beschikbaarheid te ontzien), aangevuld met congestieheffing en in de toekomst wellicht een heffing voor vervuilende voertuigen. Bij de invoering worden privacyoverwegingen, fraudegevoeligheid en uitvoerbaarheid meegewogen.

Lees ook  Het is aan de kiezers om te beslissen welke afslag in mobiliteit we nemen

De reductie van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is een no-regret-maatregel, die bijdraagt aan een groot aantal beleidsdoelstellingen rond verkeersveiligheid, doorstroming, klimaat, luchtkwaliteit en stikstof. De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gaat daarom ook gelden op autosnelwegen tussen 19:00 en 07:00. Ook het wegvervoer moet bijdragen aan de nationale stikstofdoelstellingen. Door maatregelen die onderdeel zijn van het klimaatakkoord uit te voeren, gericht op zero-emissies opties, wordt richting 2030 een significante reductie van stikstof emissies gerealiseerd als bijdrage van de mobiliteitssector aan de stikstofproblematiek.

Wat een jaar hebben we gehad. Het is nu bijna een jaar dat we onderweg zijn in deze coronapandemie. En als ik het een beetje goed aanvoel, en als ik een beetje om mij heen kijk, dan merk ik dat velen van jullie uitgeput raken. Moe. Moe van corona, moe van de maatregelen, moe van de discussies over de maatregelen. Je maakt je zorgen over mensen om je heen. Ouderen en jongeren die eenzaam raken. Ondernemers die bang zijn, die vrezen voor hun zaak.

De ChristenUnie is een politieke partij waarin verbanden en personen verenigd zijn. De lokale verbanden waarin ChristenUnie-leden samenwerken heten “lokale afdelingen” (tot 1 januari 2016 werden het kiesverenigingen genoemd). ChristenUnie-leden zijn zowel lid van de landelijke partij als van de lokale afdeling. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen is Gert-Jan Segers, geboren in Lisse op 9 juli 1969 en woont in Hoogland. Hij is 8 jaar actief in de Tweede Kamer.

Lees ook: PVDA wil lager OV-tarief en kinderen reizen deels gratis

Print Friendly, PDF & Email