Als het aan de PVDA ligt moeten de OV-tarieven omlaag en mogen kinderen gratis met het OV op woensdag en in het weekend. Snelle verbindingen tussen de grote steden in Nederland, snelfietsroutes, stallingen en fietsstraten moedigen het gebruik van openbaar vervoer en fiets aan. We verkleinen de reistijden tussen regio en Randstad met snelle treinverbindingen die Noord-, Oost- en Zuid-Nederland met de Randstad verbinden. Over tien jaar zijn alle grote regionale steden in ons land met minimaal 4 treinen per uur verbonden met de Randstad. Ook ’s nachts rijden er wat de PVDA betreft treinen tussen de grote steden. De Randstad krijgt een 24-uurs OV-netwerk vergelijkbaar met een metronet. 

Tussen de grote steden rijdt iedere tien minuten een trein. Er komen meer internationale treinverbindingen, zoals de Berlijntrein via Apeldoorn en Arnhem. Er komen betere grensoverschrijdende verbindingen tussen Venlo en Düsseldorf, Heerlen en Aken, Groningen en Bremen en Hengelo en Münster. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht krijgen snelle verbindingen met Brussel, Parijs, Londen en Berlijn. Het OV is daarmee een reëel en betaalbaar alternatief voor vliegen.

In een duurzaam Nederland is het openbaar vervoer snel, duurzaam en betaalbaar. De reistijd tussen Randstad en regio verkleinen ze door te investeren in snel, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. Met razendsnelle treinverbindingen, zoals de Lelylijn, wordt de Randstad verbonden met het noorden. Ook het oosten en zuiden krijgen snelle verbindingen met de Randstad. Verder trekken ze deze treinverbindingen door naar onze buurlanden. Zo maken ze van de trein een goed alternatief voor de auto en het vliegtuig.

Het openbaar vervoer is voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. En ze investeren extra in de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking. Er komen meer internationale treinverbindingen, zoals de Berlijntrein via Apeldoorn en Arnhem. Er komen betere grensoverschrijdende verbindingen tussen Venlo en Düsseldorf, Heerlen en Aken, Groningen en Bremen en Hengelo en Münster. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht krijgen snelle verbindingen met Brussel, Parijs, Londen en Berlijn. 

Het OV is daarmee een reëel en betaalbaar alternatief voor vliegen. Zodra er snelle treinverbindingen zijn, schrappen ze meer vluchten binnen Europa. In het licht van de vermindering van de luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, zal de positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw gewogen moeten worden. De PVDA wil de vrijstelling van vliegtickets voor BTW afschaffen. Zo vliegen we volgens de partij tegen een eerlijkere prijs.

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

De PVDA wil groene waterstof stimuleren. Dit is een schone vervanging van aardgas, wanneer de bestaande gasinfrastructuur wordt aangepast. Daarom maken wij meer overheidsinvesteringen en fiscale faciliteiten vrij voor duurzaam opgewekte waterstof. Nederland heeft alles in huis om hierin leidend te worden. De vervuiler betaalt. Dit principe geldt ook bij mobiliteit. Niet het bezit maar het gebruik (het aantal gereden kilometers) weegt het zwaarst bij de wegenbelasting. Op routes met veel andere reismogelijkheden is de belasting hoger dan waar die alternatieven er niet zijn. In navolging van Duitsland wil de PVDA het vrachtverkeer zwaarder belasten met een zogeheten Mautheffing.

De partij scherpt de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissie loze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel. Alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen zij zo snel mogelijk voor stillere en duurzamere alternatieven. Auto’s staan negentig procent van de tijd stil. PVDA wil auto’s delen stimuleren. Zo dalen de kosten en gaan ze tegen dat mensen niet daar kunnen komen waar ze willen, omdat ze het geld er niet voor hebben. Elektrisch rijden is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Dat kan door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen. Zo wordt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor de hogere inkomens.

De PvdA is een vereniging met 42.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in meer dan 400 plaatselijke afdelingen en twaalf gewesten. Leden bepalen de koers van de partij. Lijsttrekker is Lilianne Ploumen, geboren in Maastricht in 1962, nu inwoner van Amsterdam Nieuw West. Op de kandidatenlijst  opvallend veel vrouwen zoals de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib en Attje Kuiken (1977) die sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA is.

Lees ook: VVD wil meer concurrentie in het openbaar vervoer

Lilianne Ploumen
Lilianne Ploumen - lijsttrekker PVDA
Print Friendly, PDF & Email