Print Friendly, PDF & Email

De luchtvaart heeft wat de SGP betreft de grenzen van haar groei bereikt. Het aantal vliegbewegingen moet, gelet op de milieuvervuiling die het met zich meebrengt, omlaag. De SGP is voor invoering van een stevige vliegbelasting, nationaal en zo mogelijk ook Europees/internationaal. Het aantal vliegbewegingen moet beperkt worden door invoering van een stevige vliegbelasting. Voor de SGP moet onderzoek gedaan worden naar de aanleg van start- en landingsbanen in zee en het aantal nachtvluchten moet omlaag. De SGP is op zichzelf voorstander van verplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthaven.

De SGP wil in haar verkiezingsprogramma echter geen opstelling van Lelystad Airport zolang sprake zal zijn van zogenaamde laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes over onder meer de Veluwe zorgen in een groot gebied voor geluidshinder. Eerst moet duidelijk zijn dat de herindeling van het luchtruim het mogelijk maakt om snel hoger te gaan vliegen dan wel dat vliegtuigen via het IJsselmeer weg kunnen. Schiphol en andere vliegvelden kunnen op zondag dicht. Ook goed voor het milieu, en het geeft omwonenden een dag rust.

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden. Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar vervoer te verbeteren. Bijzonder aandachtspunt is het onderhoud van bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. Er is teveel achterstallig onderhoud, waardoor te vaak storingen optreden. Hier moet voldoende geld voor gereserveerd worden. De doorstroming op onder meer de A20 tussen Rotterdam en Gouda en bij het knooppunt A1/A30 bij Barneveld moet met voorrang verbeterd worden. Dat geldt ook voor onveilige en drukke N-wegen, zoals de N59 (Goeree-Overflakkee), de N36 en de N50 (Overijssel), en de verbinding tussen de N11 en de A12 bij Bodegraven.

Het Rijk moet voldoende investeren in het regionale OV. Een plaats als Staphorst ligt langs het spoor en verdient een station. De enkele spoorlijn tussen Amersfoort en Ede moet aangepast worden, zodat treinen elk kwartier kunnen rijden. Meer inzet van het Rijk en andere overheden is nodig voor een goede overstap van auto, bus en fiets op de trein. Meer transferia dus en meer ruimte voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen. Het Rijk moet, samen met andere overheden, werk maken van meer fietspaden, regionale snelfietsroutes.

Het treinverkeer over het hoofdrailnet moet in handen van de NS blijven. Regionale spoorlijnen staan open voor andere spoorbedrijven. Veerdiensten verdienen steun. Ze voorkomen jaarlijks honderden miljoenen ‘omrijkilometers’. Als provincies onvoldoende steun geven, zijn nationale afspraken nodig. Openbaar vervoer moet goed toegankelijk zijn voor gehandicapten.

‘In vertrouwen’

De roots van de SGP liggen in Zeeland. De partij is in 1918 in Middelburg opgericht. De SGP en de kandidaten zetten zich daarom graag voor deze provincie in. De SGP zet zich in voor goede treinverbindingen van en naar Zeeland. Veel Zeeuwen werken en studeren buiten de provincie. Op 9 november presenteerde de SGP haar 35 kandidaten. De SGP heeft gelet op een goede verdeling van achtergronden en beroepen. Zo staan er naast mensen met veel politieke ervaring, ook zorgwerkers, docenten, ondernemers en boeren op de lijst. Door daarnaast te kiezen voor kandidaten uit veel verschillende regio’s en provincies, zijn bijna alle hoeken van het land vertegenwoordigd op de lijst.

Kees van der Staaij werd in 1998 lid van de Tweede Kamer en is fractievoorzitter van de SGP sinds 2010. 

In een kleine fractie komt er op ieder van de kamerleden veel werk af. Ik prijs me gelukkig dat werk tot nu toe te hebben gedaan in een hardwerkend, toegewijd, en eensgezind team. Ik hoop dat te mogen blijven doen om het hart van de SGP-boodschap uit te dragen op het Binnenhof en daarbuiten.

Kees Van der Staaij
Kees Van der Staaij - lijsttrekker SGP