Dagelijks stappen miljoenen Nederlanders de voordeur uit om zich via fiets, auto of openbaar vervoer naar hun werk en school te begeven. JA21 in haar verkiezingsprogramma in op een combinatie van deze transportmiddelen in plaats van ze als concurrenten te zien. Treinstations als overstapplek voor automobilisten met volop voorzieningen tussen perron en parkeerplaats, bussen als luxe transitcoaches voor mensen die verder van hun werk wonen en geen treinstation in de buurt hebben. 

Daarnaast ziet JA21 meer in hoogfrequente snelle (lightrail) spoorverbindingen die ook minder dichtbevolkte gebieden kunnen ontsluiten en het woon-werk verkeer voorspelbaar en betrouwbaar maken. Dit is een beter alternatief dan het subsidiëren van elektrische auto’s, omdat het fileprobleem daarmee niet wordt opgelost, en nieuwe problemen worden veroorzaakt zoals het winnen van de benodigde schaarse metalen en de belasting van het elektriciteitsnetwerk. JA21 heeft dan ook met de verfijning van het spoornetwerk een verdere verbetering van het personenvervoer voor ogen, met volop kansen voor ondernemerschap.

De afgelopen tien jaar steeg het aantal verkeersdoden vooral onder fietsers, ouderen en scootmobielrijders. Om het tij te keren zijn er op korte termijn effectieve maatregelen op grote schaal nodig, gericht op het duurzaam veilig inrichten van wegen, inclusief de infrastructuur voor fietsers. Zo wil JA21 extra gaan investeren in separate fietspaden en snelfietsroutes voor onder andere scooters en elektrische fietsen. Fietsers kunnen ook zelf bijdragen aan hun eigen veiligheid, bijvoorbeeld door het dragen van een fietshelm en reflecterende kleding/door een fietshelm en reflecterende kleding te dragen en extra verlichting te voeren. Volgens het SWOV scheelt dit maar liefst 85 verkeersdoden per jaar. JA21 is hier zeker voorstander van, maar ziet het gebruik ervan als eigen verantwoordelijkheid. Handhaving van maximumsnelheden dient te zijn gericht op het bevorderen van de veiligheid

Al jaren bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts. Een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die ons land groot maken. Een partij die hardwerkend Nederland steunt en werken altijd wil laten lonen, maar ook hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen. Een partij die staat voor onze culturele waarden en de mensen die onze waarden onderschrijven. Een partij die Nederlanders weer zelfbeschikking wil geven, met minder invloed van de Europese Unie. Een partij die niet met alle winden meewaait en zich niet door elke mode van slag laat brengen. Een partij die begrijpt dat Nederlanders vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities. JA21 wil aan deze roep van de kiezer gehoor geven.

Lees ook: CDA wil experimenteren met de vrijwilligerstaxi

Joost Eerdmans - Rotterdam
Print Friendly, PDF & Email