De herstart van het schoolvervoer is een langverwachte activiteit voor taxibedrijven die zeer welkom is. Maar nu scholen meer en meer zelf bepalen welke leerlingen op welke dagen naar school kunnen komen is de puzzel voor regiecentrales en taxibedrijven belast met het schoolvervoer groter dan ooit aangezien de standaard routes bijna dagelijks wisselen van samenstelling. Professioneel leerlingenvervoer is doorgaans gesneden koek voor de meeste taxibedrijven die gebruik maken van een goede automatisering. Toch is het vandaag geen sinecure om elke dag opnieuw de puzzel in elkaar te zetten rekening houdend met alle uitzonderingen.

Leerlingenvervoer zelf in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs kan plaatsvinden op de reguliere manier. De anderhalve meter regel blijft gelden voor de afstand tussen leerlingen en de chauffeur. Wanneer er in het leerlingenvervoer geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tussen leerlingen en de chauffeur, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich bij het vervoer verder houden aan richtlijnen ontwikkeld door het RIVM. De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) stelde samen met de vakbonden FNV en CNV het protocol veilig zorgvervoer kinderen en jongeren op voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Dit protocol gaat in op de praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee vervoerders rekening moeten houden.

Middelbare scholen zijn vanaf 1 maart met extra maatregelen weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Dat betekent dat veel scholen momenteel niet in staat zijn alle leerlingen op dezelfde dag te ontvangen, met als gevolg dat schoolroutes bijna elke dag van de week anders worden gereden of samengesteld.

Lees ook: Leerlingenvervoer laat zich niet zo maar combineren

Leerlingenvervoer
WhatsApp ons!
Heb je een tip of opmerking voor de redactie?
Je kunt Pitane Blue ook bereiken via WhatsApp.
Stuur ons een bericht op: +316-14792746
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email