Print Friendly, PDF & Email

Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, vraagt aan minister Lydia Peeters de lanceringsdatum van basisbereikbaarheid met 6 maand uit te stellen. Verschillende lokale besturen maken zich zorgen over de te strakke timing van het proces naar basisbereikbaarheid. Na een grondige analyse van de problematiek rond operationele timing van de lancering van basisbereikbaarheid door het Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking, vraagt VVSG het standpunt van het Dagelijks Bestuur van 4 maart 2021 te ondersteunen en de lanceringsdatum met 6 maanden te verlaten tot 1 juli 2022. 

Lokale besturen willen een totaaloplossing aanbieden als alternatief voor het huidige openbaar vervoer. Elke schakel is daarin cruciaal. De vervoerregio’s hebben het kernnet en aanvullend net voorwaardelijk goedgekeurd. VWSG denkt de extra maanden nodig zijn om na het gunningsproces voor de aanbesteding van de mobiliteitscentrale en vervoer op maat, de nieuwe vervoermiddelen en ondersteunende diensten operationeel te krijgen, én de communicatie te verzorgen naar de reizigers toe.

mobibad

Op het digitaal mobibad 2021 in samenwerking met MOW, VSV en Inter kreeg je meer uitleg over het masterplan toegankelijkheid van de Vlaamse overheid. Heb je het mobibad gemist? Geen nood, je kan alle sessies op je eigen tempo herbekijken

Lees ook: Mobiliteitscentrale: vraag en aanbod op elkaar afstemmen