De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vroeg eerder deze week aan minister Peeters de lanceringsdatum van basisbereikbaarheid met 6 maand uit te stellen en daar is GTL niet over te spreken. In een persbericht vragen ze om de opstart basisbereikbaarheid niet opnieuw uit te stellen. Uitstel zou weer een extra klap betekenen voor de Vlaamse taxisector. Het openbaar vervoer in Vlaanderen staat voor een historische omwenteling. In januari 2022 treedt het decreet basisbereikbaarheid op het terrein in werking, dat het oude aanbod-gestuurde model vervangt door een vraag gestuurd model.

"Bovendien moeten de taxibedrijven in nieuwe verplichte apparatuur en software investeren om de prijs- en reisgegevens vanuit het voertuig in real time te kunnen doorsturen naar een applicatie van de Vlaamse Overheid…Het vinden van geschikte systemen is voor veel bedrijven niet eenvoudig en het impliceert extra kosten in voertuigen die voor een groot deel al een jaar niet rijden wegens gebrek aan werk! Kan Vlaanderen een deel van de Europese subsidies hiervoor aanspreken?"

Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal GTL

eerder al een jaar uitgesteld

Men heeft al een heel lange weg moeten afleggen: het concept basisbereikbaarheid stond al in het Vlaams regeerakkoord van 2014-2019, in december 2015 was er een conceptnota, die veel later, in 2019 uitmondde in een decreet. De onderlaag het vraagafhankelijk vervoer op maat, zeg maar de invulling van de ‘last mile’, werd al eens met een jaar uitgesteld (van december 2020 naar januari 2022) omdat de vervoerregio’s hun vervoersplannen, in samenspraak met de gemeenten, niet tijdelijk klaar hadden.

Lees ook: VVSG vraagt lanceringsdatum basisbereikbaarheid uit te stellen

V-Tax Gent
Print Friendly, PDF & Email