Reizigersvereniging Rover ontvangt steeds meer meldingen over volle treinen en bussen. Deze meldingen nemen zij uiteraard zeer serieus. Op advies van het OMT heeft het kabinet besloten dat met het dragen van een mondkapje alle zitplaatsen en een aantal staplaatsen in het openbaar vervoer mogen worden gebruikt. Veel reizigers geven aan onbekend te zijn met deze maatregel. Dat is niet vreemd omdat het ingaat tegen de algemene regel om 1,5 meter afstand te houden.

Uit onderzoek van de UIC blijkt dat het spoor met de huidige maatregelen een veilige manier van vervoer is. De kans om besmet te raken is relatief laag. Wel vraagt het om meer uitleg door vervoerders. Gelijktijdig is het aan vervoerders om de dienstregeling uit te breiden of langere treinen in te zetten als de drukte toeneemt, ook als dit niet direct volgens de normen nodig is. Het maakt prettiger reizen mogelijk en geeft vertrouwen aan de reiziger

groei meldingen volle treinen

Rover heeft meldingen uit het Meldpunt Corona, het Meldpunt Volletreinen en de reguliere klachtstromen (website, sociale media, email etc.) geanalyseerd. Het aantal meldingen neemt sinds februari weer toe en zet door in maart. Het betreft vooral meldingen over volle treinen. Incidenteel werden volle bussen of trams gemeld. Veruit de meeste meldingen zijn van reizigers die aangeven dat er met kortere treinen wordt gereden. Doordat op een aantal trajecten ook nog de dienstregeling is uitgedund, is het aantal beschikbare zitplaatsen daar fors minder.

Lees ook: Rover vraagt compensatie voor gedupeerde OV-reizigers

zitplaats bij het raam tijdens coronatijd
Print Friendly, PDF & Email