Gezien de coronacrisis en haar economische gevolgen voor de sector heeft de Raad van Bestuur beslist dat de bestaande leden van GTL die in 2020 hun lidgeld hebben betaald, voor 2021 geen lidgeld verschuldigd zijn. Hiermee wil de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatie voertuigen met chauffeur op die manier bedanken voor de trouw aan de organisatie. Ondertussen blijft GTL-TAXI zeer actief en verdedigt de sector zowel voor wat de gevolgen van de coronacrisis betreft als voor de moeilijkheden en onduidelijkheden die ontstaan zijn met de nieuwe wetgeving die op 1 januari 2020 doorgevoerd werd.

Koninklijk Nederlands Vervoer

GTL-TAXI is in België de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatie voertuigen met chauffeur en kan in Nederland worden vergeleken met het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer), waar Carlo Cahn per 1 juni Hubert Andela als directeur van vereniging heeft opgevolgd. Of de Nederlandse branchevereniging ook plannen heeft om hun leden tegemoet te komen is onbekend. Naar verluid werden de contributiefacturen reeds verzonden aan de leden.

globalisatiemechanisme

Tevens werden de leden van GTL-TAXI geattendeerd op  het corona globalisatiemechanisme dat ondersteuning biedt aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een minimum omzet van € 450.000 hadden en die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden door de coronamaatregelen. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. Neem de handleiding en de aanvraagprocedure door alvorens een aanvraag op te starten.

Lees ook  Staking na verlopen ultimatum Zorgvervoer en Taxi

Lees ook: Tetra+ premie uitgebreid tot de taxi- en VVB bedrijven

Taxi in Gent
Taxi in Gent
Print Friendly, PDF & Email