Print Friendly, PDF & Email

De brandstofbranche is de campagne ‘We zijn goed op weg’ gestart. Daarmee wil de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) namens haar leden Nederland bewust maken wat er al gebeurt om de CO2-uitstoot van vervoermiddelen, werktuigen en machines te reduceren. “Er gebeurt al veel en daarmee hebben we ook al veel bereikt. Daarnaast willen we laten zien dat er ontzettend veel manieren zijn om huidige vaar- en voertuigen milieuvriendelijker in te zetten”, zegt NOVE-directeur Erik de Vries.

Er is veel aandacht voor elektrificatie. Dat is een belangrijke stap richting een CO2-neutrale wereld, maar voor de korte termijn zijn er ook andere oplossingen, vertelt De Vries. “Het is niet realistisch om te verwachten dat het hele Nederlandse wagenpark binnen enkele jaren elektrisch is. Dat is gewoonweg niet haalbaar.”

Inzetten op biobrandstoffen

De Vries en zijn achterban pleiten er daarom voor om ook andere oplossingen volop te benutten. “En dit gebeurt dus nu al”, zegt NOVE-voorzitter en brandstofhandelaar Nico van Staveren. “Wie bijvoorbeeld benzine of diesel tankt, tankt al tot tien procent biobrandstof. Niet iedereen is zich daarvan bewust.” Van Staveren zinspeelt op E10 – benzine met maximaal tien procent bio-ethanol – en B7 – diesel met maximaal zeven procent biodiesel. Groengas kan zelfs voor 100% biologisch getankt worden en HVO 100 komt tot 90% CO2-reductie. Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit is de CO2-uitstoot afkomstig van de vervoerssector in 2020 met ruim vijf procent afgenomen ten opzichte van 2010, dankzij het gebruik van deze biobrandstoffen. “Dat is al heel mooi en we willen dat percentage verder verhogen. Daarom is ons streven om meer in te zetten op dergelijke alternatieve brandstoffen.”

Lees ook  Zero-emissie: zorgen onder ondernemers groeien volgens nieuw onderzoek

Huidig wagenpark

Het voordeel van biobrandstoffen is dat ze gebruikt kunnen worden in het bestaande wagen- en vaartuigpark. De Vries: “De overheid wil op termijn af van de voertuigen met verbrandingsmotor. Maar met de huidige 10 miljoen voertuigen in Nederland met verbrandingsmotor kunnen we ook al 10 tot 30% CO2-reductie realiseren. Die bestaande voertuigen inzetten met een biobrandstof is juist heel duurzaam.” De brandstofbranche blijft alternatieve brandstoffen verder ontwikkelen, zodat energiedragers – zoals benzine en diesel – voor een steeds groter deel uit CO2-neutrale brandstoffen bestaan. “Wij roepen de overheid dan ook op om alternatieve energiedragers in de overgangsperiode nadrukkelijker te stimuleren”, aldus De Vries.

Lees ook: Milieuvriendelijke Dutch Grand Prix voor veel fans