Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt dat de tarieven die Kiwa berekent voor de producten voor het zorg- en taxi en besloten busvervoer nog altijd veel te hoog zijn. De tarieven zouden flink verder omlaag kunnen en ook moeten. KNV liet dit weten toen de organisatie geconsulteerd werd over de Kiwa-tarieven voor 2022. 

Een van de zaken die KNV blijft verbazen is dat de tarieven voor BCT-kaarten niet verder verlaagd worden, zodat deze meer in lijn komen met de kostprijs ervan. De tarieven zijn met de huidige €117,- onevenredig hoog, omdat de kostprijs veel lager ligt. Ook de nog steeds hoge kostprijs van het voor besloten busvervoer verplichte reisbladenboek is KNV een doorn in het oog. Nederlandse ondernemers betalen €62,- terwijl de Oosterburen en Zuiderburen respectievelijk €10,50 en €5,- betalen voor exact hetzelfde product. Ook de door Nederland uitgegeven tachograafkaart is aantoonbaar veel te duur ten opzichte van andere Europese landen. Dit wringt extra omdat in het busvervoer bedrijven concurreren in een volledig geliberaliseerde Europese markt.

“We stellen het op prijs dat we onze zienswijze kunnen geven op de voorgenomen tarieven voor 2022, maar het blijft een vorm van schijninspraak. Wij hebben geen inzage in de werkelijke totstandkoming van de tarieven, de opbouw van de kostprijzen en de bereikte efficiency. Controle is dan ook niet mogelijk. In sommige gevallen kunnen we nog vergelijken met andere landen. Dat stemt niet vrolijk, want die vergelijking valt steevast sterk in ons nadeel uit.”

Onterechte inflatiecorrectie 

KNV heeft het ministerie van I&W al eerder per brief (brieven 11 juli 2019 en 19 juni 2020) om verlagingen verzocht. Ook stelde KNV dat, als een verlaging om welke redenen dan ook niet worden doorgevoerd, de kaarten in ieder geval tot 2028 niet duurder zouden mogen worden. De door KIWA voorgestelde inflatiecorrectie per 2022 is in het licht van dit alles volkomen misplaatst.

Lees ook  KNV Zorgvervoer en Taxi op werkbezoek bij Pitane Mobility

Daarnaast bevreemdt het KNV dat de gerealiseerde efficiency niet wordt doorberekend in de nieuwe tarieven. De reden die daarvoor wordt opgegeven is dat in juli 2020 een groot aantal tarieven substantieel verlaagd is. Naar de mening van KNV was die verlaging niet meer dan terecht en hadden deze enkel veel eerder doorgevoerd moeten worden.

Reisbladenboek ver boven kostprijs

De meest verbazingwekkende wijziging is de verhoging van het tarief voor het reisbladenboek. De tarieven in Duitsland (€10,50) en België (€5) laten zien dat het produceren van voorbedrukte en genummerde formulieren – zonder verdere noemenswaardige beveiliging – en het afhandelen van bestellingen zeker geen kostprijs rechtvaardigt van €62,-. Voor dit product laat een benchmark van Sira Consulting zelfs zien dat er onverklaarbare prijsverschillen met het buitenland zijn.

Ten slotte is het wettelijk gezien al enkele jaren niet meer nodig om in elk taxivoertuig een vergunningsbewijs te hebben liggen. Toch verkoopt Kiwa deze vergunningsbewijzen nog steeds. KNV dringt er op aan om met de verkoop van deze vergunningsbewijzen te stoppen, omdat met de verkoop de indruk wordt gewekt dat de bewijzen nog verplicht zijn. Carlo Cahn daarover:  “Ondernemers lopen zo aan tegen kosten die die te vermijden zijn. Voor een sector waar alle euro’s tellen, is dat een kwalijke zaak.”

Lees ook: Kiwa handelt meldingen chauffeurspassen niet goed af

Print Friendly, PDF & Email